You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(42) 2015

Український журнал з проблем медицини праці 1(42) 2015

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Гречківська Н. В.

Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів UKR, pp. 3-9


Долінчук Л. В., Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Роль поліморфізму гена MMP-2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів UKR, pp. 10-14


Доценко Я. І., Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П.

Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров’я UKR, pp. 15-20


Шевченко В. І.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами UKR, pp. 21-29


Варивончик Д. В., Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б.

Оцінка умови праці лікарів-офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги UKR, pp. 30-37


Андрійчук Н. Й., Власик Л. І.

Дослідження протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми UKR, pp. 38-43


Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників «шумових» виробництв та хворих на акутравму UKR, pp.

44-50

Кірсенко В. В., Яструб Т.А.

Оцінка ризику небезпечного впливу пестицидів на операторів (до питання гігієнічних нормативів в Україні) ENG, pp. 51-57


Вавріневич О. П.

Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих UKR, pp. 58-66


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Пельо І. М.

Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико-екологічна проблема UKR, pp. 67-76


Фартушна О. Є.

Особливості діагностики хронічної попереково-крижової радикулопатії професійного генезу UKR, pp. 77-84

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 85-89


ЮВІЛЕЇ

Натхненне служіння науці .
До 90-річчя від дня народження професора Марти Архипівни Клисенко
, pp. 90-92