You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Шевченко В. І.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Протягом останніх 30 років лікування багатьох онкологічних захворювань базується на протираковій хіміотерапії. Зростання кількості пацієнтів, які потребують хіміотерапії, використання на сучасному етапі високодозової хіміотерапії з поєднанням кількох препаратів, широке застосування для лікування неракових захворювань, призводить до збільшення негативних впливів на здоров’я медичних працівників, з формуванням високого ризику виникнення виробничо зумовленої онкологічної патології.

Мета дослідження. Оцінити виробничу канцерогенну небезпеку для медичних працівників під час використання протипухлинних лікарських засобів.

Матеріали та методи дослідження. Проводили поглиблений аналіз анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів (АТХ) для виявлення лікарських засобів з канцерогенним потенціалом. Визначали промислове виробництво та використання лікарських засобів з канцерогенним потенціалом у сучасній клінічній практиці в світі та в Україні. Проводили оцінку експонування працівників галузі охорони здоров’я та фармацевтичної промисловості зазначеними лікарськими засобами та їхніх наслідків для здоров’я.

Результати. Встановлено, що значна кількість працівників закладів охорони здоров’я (7,2 тис. осіб на один рік) зазнає потенційного ризику експонування на робочому місці лікарськими засобами із канцерогенним потенціалом (адріаміцином, азатіоприном, бусульфаном, діетилстільбестролом, етопозидом, магестролом, медроксипрогесте- роном, мелфаланом, прокарбазином гідрохлоридом, тамоксифеном, треосульфаном, хлорамбуцилом, циклофос- фамідом). Негативними наслідками для здоров’я експонованих працівників є зростання ризику виникнення гострої лейкемії, неходжкінської лімфоми, раку сечового міхура, молочної залози, матки, яєчника, шкіри, печінки та інші не канцерогенні наслідки для здоров’я.

Висновки. Отримані дані є підставою для розробки у подальшому ризико-орієнтованої системи профілактики виробничо зумовленої захворюваності працівників закладів охорони здоров’я, які працюють із лікарськими засобами, що мають канцерогенний потенціал.

Ключові слова: канцерогенна небезпека, хіміотерапія, працівники закладів охорони здоров’я, професійні ризики здоров’ю

Література

  1. Варивончик Д. В. Оцінка канцерогенної небез­пеки в галузі охорони здоров'я / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко // Укр. журн. з пробл. мед. праці. - 2013. - № 3. - С. 65-77.
  2. Antineoplastic agents / Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics : 9th ed. ; Eds.: J. G. Hardman, L. E. Limbird. New York. - NY : McGraw-Hill, 1996. - P. 1233-1287.
  3. Cancer country profiles - WHO, 2014. - Available at: wwwwho.int/cancer/country-profiles/en.
  4. Connor Th. H. Preventing occupational exposures to antineoplastic drugs in health care settings / Th. H. Connor, M. A. McDiarmid // CA Cancer. J. Clin. - 2006. - V. 56, № 6. - P. 354-365.
  5. McDiarmid M. A. Antineoplastics, anesthetic agents, sex steroid hormones / McDiarmid M. A. // Occupational and environmental reproductive hazards: A Guide for Clinicians. - Baltimore, MD, 1993. - P. 280-295.
  6. Medical oncology // World Cancer Report : 2003 / Eds: B.W. Stewart, P. Kleihues. - 2003. - P. 281 - 291. - Available at: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs- online/wcr/2003/wcr-6.pdf.
  7. Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in health care settings // DHHS (NIOSH) Publication № 2004-165 / NIOSH. - Washington DC, 2004. - Available at: www.cdc.gov/niosh/docs/2004-165.