УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Редакція журналу


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР редакційної колегії

"Українського журналу з проблем медицини праці":

Соколова Марина Петрівна -

к.мед.н., с.н.с.,

тел.: +380 67-745-20-33,

e-mail: ujohjournal@gmail.com