You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Політика експертної оцінки та настанови

Політика експертної оцінки

Усі статті, опубліковані в Українському журналі охорони праці, проходять експертну перевірку. Цей процес складається з перевірки принаймні двома незалежними експертними рецензентами.

Усі подання статей спочатку перевіряються на повноту і лише потім надсилаються для оцінки, чи придатні вони для рецензування. Будь-який член Редакційної ради, якщо вони не є авторами статті, що розглядається, може бути призначений для нагляду за рецензією. Головний редактор розглядатиме рецензовані звіти під час прийняття рішення, але не пов'язаний своїми думками чи рекомендаціями. Занепокоєння, яке викликає один рецензент або сам редактор, може призвести до відхилення рукопису.


Рукописи, які не повідомляють про первинне дослідження або вторинний аналіз первинного дослідження, такі як редакційні статті, огляди книг, коментарі чи статті з висновками, можуть прийматися без рецензування. Такі рукописи повинні бути оцінені редактором (-ами), якщо тема знаходиться в галузі компетенції редактора (-ів); якщо тема не входить до компетенції редактора (ів), такі рукописи слід оцінювати принаймні одним незалежним експертом-рецензентом або членом редакційної ради.

У рідкісних, виняткових випадках, коли двох незалежних рецензентів неможливо забезпечити, редактор може виступати в ролі другого рецензента або приймати рішення, використовуючи лише один звіт.
● Редактор повинен мати достатню кількість знань у цій галузі, якщо виступає в ролі другого рецензента
● Редактор повинен підписати рецензію, щоб забезпечити прозорість процесу рецензування
● Будь-які окремі звіти повинні бути детальними та ретельними
● Перший рецензент повинен бути старшим за тему та нещодавно опублікувати цю тему

Потенційні експерти повинні повідомити редактора про можливі конфлікти інтересів, перш ніж прийняти запрошення переглянути рецензію. Спілкування між редакторами та рецензентами містить конфіденційну інформацію, яку не слід передавати третім особам.

Процес, за допомогою якого рукописи рецензуються, є односторонньою процедурою рецензування - тобто особисті дані авторів відомі рецензентів, але особистість рецензентів не розкривається авторам.


Експертні настанови

Основною метою експертної перевірки є надання редактору інформації, необхідної для прийняття справедливого, обгрунтованого доказом рішення, яке відповідає редакційним критеріям нашого журналу. Звітні огляди також повинні допомогти авторам переглянути свою статтю таким чином, щоб вона могла бути прийнята до друку. Звіти, що супроводжуються рекомендацією про відхилення статті, повинні пояснити основні слабкі сторони дослідження; це допоможе авторам підготувати рукопис до подання до іншого журналу.


Рецензенти повинні дотримуватися принципів COPE's Ethical Guidelines for Peer-reviewers.

Конфіденційні коментарі до редактора вітаються, але вони не повинні суперечити основним пунктам звіту для авторів.


Рецензенти повинні оцінювати статті виключно відповідно до критеріїв публікації журналу.


Слід дотримуватися таких умов:

 • Рецензенти повинні переглянути політику рецензування журналу, перш ніж розкривати свою роль рецензента.
 • Огляди повинні проводитися об'єктивно.
 • Особиста критика автора недоречна, як і наклепницькі / наклепницькі зауваження.
 • Рецензенти повинні чітко висловлювати свої думки, підтримуючи аргументи та посилання.
 • Рецензенти повинні заявити про будь-які потенційні конкуруючі інтереси.
 • Рецензенти повинні відмовитись від перегляду рукописів, щодо яких вони вважають, що вони мають конкуруючий інтерес, що виникає внаслідок конкурентних, спільних чи інших відносин чи зв'язків з будь-якими авторами, компаніями чи установами, пов'язаними з роботами.
 • Рецензенти повинні поважати конфіденційність наданих їм матеріалів і не обговорювати неопубліковані рукописи з колегами або використовувати інформацію у власних роботах.
 • Будь-який рецензент, який хоче передати колезі запрошення на рецензування, повинен спочатку зв'язатися з журналом.

Занепокоєння, пов’язане з цими пунктами або будь-яким аспектом процесу рецензування, слід висловити перед редакційною командою.

Ми просимо рецензентів таких типів запитань, щоб дати оцінку різним аспектам рукопису:

 • Ключові результати: Будь ласка, підсумуйте, що, на вашу думку, є видатними рисами роботи.
 • Дійсність: Чи є у рукопису недоліки, які повинні забороняти його публікацію? Якщо так, будь ласка, надайте деталі.
 • Оригінальність та значення: Якщо висновки не оригінальні, просимо надати відповідні посилання.
 • Дані та методологія: Будь ласка, прокоментуйте обгрунтованість підходу, якість даних та якість презентації. Зверніть увагу, що ми очікуємо, що наші рецензенти перевірять усі дані, включаючи будь-які розширені дані та додаткову інформацію. Чи достатньо детальна та прозора звітність даних та методологія для відтворення результатів?
 • Належне використання статистичних даних та обробка невизначеностей: Усі шкали помилок повинні бути визначені у відповідних легендах рисунків; будь ласка, коментуйте, якщо це не так. Будь ласка, включіть у свій звіт конкретний коментар щодо доцільності будь-яких статистичних тестів та точності опису будь-яких балів помилок та значень ймовірності.
 • Висновки: Чи вважаєте ви, що висновки та інтерпретація даних є надійними, дійсними та надійними?
 • Запальний матеріал: Чи містить рукопис будь-яку мову, яка є невідповідною або потенційно наклепницькою?
 • Запропоновані вдосконалення: Будь ласка, перелічіть пропозиції, які можуть допомогти покращити роботу в редакції.
 • Посилання: Чи посилається цей рукопис на попередню літературу належним чином? Якщо ні, то які посилання слід включити або виключити? Спроби цитатів, примушених рецензентами, будуть враховані у вашому записі в нашій базі даних.
 • Ясність та контекст: Чи абстрактний текст чіткий, доступний? Чи доречні реферат, вступ та висновки?
 • Будь ласка, вкажіть будь-яку конкретну частину рукопису, дані або аналізи, які, на вашу думку, виходять за межі вашої компетенції або які ви не змогли повністю оцінити.
 • Будь ласка, зверніться до будь-яких інших конкретних питань, заданих редактором.

Форма для заповнення (будь ласка, завантажте форму тут):

До редакційної колегії «Українського журналу з проблем медицини праці»

Я, (повне ім'я) ___________________________________________________________________

(науковий ступінь та наукове звання) ________________________________________________

(приналежність - установа, організація) _______________________________________________

____________________________________________________________________________

Контактна інформація (тел., Адреса, електронна пошта) ____________________________________________

Рекомендую / не рекомендую (підкреслювати) публікувати статтю _________________________

____________________________________________________________________________

автор (список авторів) _______________________________________________________

ОГЛЯД

Ключові результати: Будь ласка, підсумуйте, що, на вашу думку, є видатними рисами роботи.

Дійсність: Чи є у рукопису недоліки, які повинні забороняти його публікацію? Якщо так, будь ласка, надайте деталі.

Оригінальність та значення: Якщо висновки не оригінальні, надайте відповідні посилання.

Дані та методологія: Будь ласка, прокоментуйте обгрунтованість підходу, якість даних та якість презентації. Зверніть увагу, що ми очікуємо, що наші рецензенти перевірять усі дані, включаючи будь-які розширені дані та додаткову інформацію. Чи достатньо детальна та прозора звітність даних та методологія для відтворення результатів?

Належне використання статистичних даних та обробка невизначеностей: усі шкали помилок повинні бути визначені у відповідних легендах рисунка; прокоментуйте, якщо це не так. Будь ласка, включіть у свій звіт конкретний коментар щодо доцільності будь-яких статистичних тестів, а також точності опису будь-яких балів помилок та значень ймовірності.

Висновки: Чи вважаєте ви, що висновки та інтерпретація даних є надійними, дійсними та надійними?

Запальний матеріал: Чи містить рукопис якусь мову, яка є невідповідною або потенційно наклепницькою?

Запропоновані вдосконалення: Будь ласка, перелічіть пропозиції, які можуть допомогти покращити роботу в редакції.

Посилання: Чи посилається цей рукопис на попередню літературу належним чином? Якщо ні, то які посилання слід включити або виключити? Спроби цитатів, примушених рецензентами, будуть враховані у вашому записі в нашій базі даних.

Ясність та контекст: Чи абстрактний текст чіткий, доступний? Чи доречні реферат, вступ та висновки?

Якщо застосовно:

Будь ласка, вкажіть будь-яку конкретну частину рукопису, дані або аналізи, які, на вашу думку, виходять за межі вашої компетенції або які ви не змогли повністю оцінити.