УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Редакція журналу


Головний редактор

Чернюк, В. І. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: yik@nanu.kiev.ua)

Заступники головного редактора

Трахтенберг, І. М. (заступник головного редактора; Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: isaactrachtenberg@gmail.com)

Нагорна, А. М. (; Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: antoninagornaya@gmail.com)

Редакційна колегія

Соколова, М. П. (відповідальний секретар; Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: mishel001@gmail.com)

Басанець, А. В. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: a_basanets@meta.ua)

Бобко, Н. А. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: nbobko7@gmail.com)

Варивончик, Д. В. (кафедра медицини, психофізіології та медичної екології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України, Київ, Україна, e-mail: oku@nmapo.edu.ua)

Дмитруха, Н. М. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: dmytrukha@ukr.net)

Леоненко, О. Б. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: taliya@meta.ua)

Луговський, С. П. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: lugsp61@gmail.com)

Назаренко, В. І. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: vinazar@ukr.net)

Редакційна рада

Вангелова, К. (Національний центр громадського здоров'я та аналізу, Софія, Болгарія, e-mail: katia.vangelova@gmail.com)

Григорчук, Д. (Університет Іллінойсу в Чиказькій школі громадського здоров'я, Чикаго, Іллінойс, США, e-mail: dhryhorc@uic.edu)

Завгородній, І. В. (Навчально-науковий інститут якості освіти Харківського національного медичного університету, Харків, Україна, e-mail: nn-c@ukr.net)

Іавіколі, С. (науково-дослідний відділ професійного здоров'я та довкілля Національного інституту страхування від нещасних випадків на виробництві, Рим, Італія, e-mail: s.iavicoli@inail.it)

Кашуба, М. О. (кафедра загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна, e-mail: kashuba@tdmu.edu.ua)

Ковальчук, Т. А. (Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут промислової медицини Міністерства охорони здоров'я України",Кривий Ріг, Україна, e-mail: ndiprommed@gmail.com)

Мілованович, А. (Сербський інститут медицини праці «Д-р Драгомир Карайович», Белград, Сербія, e-mail: alex@eunet.rs)

Мілованович, А. П. С. (Сербський інститут медицини праці «Д-р Драгомир Карайович», Белград, Сербія, e-mail: alex63@yahoo.com)

Проданчук, М. Г. (Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ, Україна, e-mail: office@medved.kiev.ua)

Ридзинські, К. (Інститут медицини праці ім. проф. Дж. Нофера, Лодзь, Польща, e-mail: konrad@imp.lodz.pl)

Сердюк, А. М. (Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», Київ, Україна, e-mail: 5131528@ukr.net)

Цапко, В. Г. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: lab05@ukr.net)

Шафран, Л. М. (Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України", Одеса, Україна, e-mail: lmshafran182@gmail.com)

Яворовський, О. П. (кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна, e-mail: kgpyavor@ukr.net)