You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Редакційна колегія журналу

Головний редактор

Іщейкін К.Є. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail:k.ishcheikin@gmail.com)

Заступники головного редактора

Нагорна А.М. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: antoninagornaya@gmail.com)

Редакційна колегія

Андрусишина І.М. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail:andrusyshyna.in@gmail.com)

Бобко Н.А. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: nbobko7@gmail.com)

Дмитруха Н.М. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: dmytrukha@ukr.net)

Козлов К.П. (відповідальний секретар, Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail:ujohjournal@gmail.com)

Леоненко О.Б. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: taliya@meta.ua)

Назаренко В.І. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: vinazar@ukr.net)

Редакційна рада

Вангелова К. (Національний центр громадського здоров'я та аналізу, Софія, Болгарія, e-mail: katia.vangelova@gmail.com)

Григорчук Д. (Університет Іллінойсу в Чиказькій школі громадського здоров'я, Чикаго, Іллінойс, США, e-mail: dhryhorc@uic.edu)

Завгородній І.В. (Навчально-науковий інститут якості освіти Харківського національного медичного університету, Харків, Україна, e-mail: nn-c@ukr.net)

Іавіколі С. (науково-дослідний відділ професійного здоров'я та довкілля Національного інституту страхування від нещасних випадків на виробництві, Рим, Італія, e-mail: s.iavicoli@inail.it)

Кашуба М.О. (кафедра загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна, e-mail: kashuba@tdmu.edu.ua)

Ковальчук Т.А. (Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут промислової медицини Міністерства охорони здоров'я України", Кривий Ріг, Україна, e-mail: ndiprommed@gmail.com)

Мілованович А. (Сербський інститут медицини праці «Д-р Драгомир Карайович», Белград, Сербія, e-mail: alex@eunet.rs)

Мілованович А.П.С. (Сербський інститут медицини праці «Д-р Драгомир Карайович», Белград, Сербія, e-mail: alex63@yahoo.com)

Проданчук М.Г. (Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ, Україна, e-mail: office@medved.kiev.ua)

Сердюк А.М. (Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», Київ, Україна, e-mail: 5131528@ukr.net)

Цапко В.Г. (Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України", Київ, Україна, e-mail: lab05@ukr.net)

Яворовський О.П. (кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна, e-mail: kgpyavor@ukr.net)

Lipovčan, L. K. (Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb, Croatia, e-mail: Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr)

Takahashi, M. (Research Center for Overwork-Related Disorders, Social Science & Occupational Health Research Group, National Institute of Occupational Safety and Health, Nagao, Japan, e-mail: takaham@h.jniosh.johas.go.jp)

Walusiak-Skorupa, J. M. (Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland, e-mail: jolanta.walusiak-skorupa@imp.lodz.pl)