УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

Виходить 4 рази на рік

Засновник - Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Видавець – ТОВ «Видавничий дім “Авіцена”»

Print ISSN 2223-6775

Online ISSN 2663-9734

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 13662-2636 ПР від 16.01.2008 р.)

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з медичних спеціальностей, код 222 (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р.), та з біологічних спеціальностей, код 091 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.)

Журнал індексується базами даних:

Index Copernicus International Index Copernicus International
Google Scholar Академия Google Scholar Академия
ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources) ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources)
CrossRef CrossRef

представлений в українській електронній базі періодичних видань «Україніка наукова»,

реферується в Українському реферативному журналі «Джерело» (серія 4: «Медицина. Медичні науки»).