You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка умови праці лікарів-офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Варивончик Д. В., Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б.

Оцінка умови праці лікарів-офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Умови праці в галузі охорони здоров’я належать до категорії «шкідливих» та «небезпечних», що визначає високі ризики виникнення виробничо зумовленої патології серед медичних працівників. Дотепер не проводилися дослідження щодо умов праці лікарів-офтальмологів.

Мета дослідження. Оцінка умови праці лікарів-офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги. Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз умов праці лікарів-офтальмологів п’яти спеціалізованих (офтальмологічних) закладів охорони здоров’я (м. Києва, Харківської, Одеської, Львівської обл., АР Крим) — амбулаторний кабінет, терапевтичний та хірургічний стаціонар, мікрохірургічна операційна, кабінет лазерного лікування.

Результати. Визначено, що основними шкідливими факторами праці лікарів-офтальмологів є: хімічні фактори (лікарські засоби, хімічні речовини для дезінфекції, стерилізації, синтетичні миючі засоби); біологічні фактори — особливо небезпечні (ВІЛ, туберкульоз) та небезпечні (патогенні мікроорганізми, віруси тощо) збудники інфекційних захворювань; фізичні фактори — підвищений рівень контактного ультразвуку, несприятливі мікрокліматичні умови, підвищені рівні лазерного (ІІІ—ІУ небезпеки) та ультрафіолетового (С-діапазону) випромінювань, особливості світлового середовища (низький рівень загальної природної та штучної освітленості, висока інтенсивність штучної локальної освітленості, нерівномірність розподілу освітлення, засліпленість, пряма та відбита блескость); підвищене статичне навантаження (тривале перебування в незручній та/або фіксованій позі, нахили корпуса більше 30°); напружена праця (особливості змісту роботи, інтелектуальне, сенсорне (на зоровий аналізатор) та емоційне навантаження). Загальна оцінка умов праці становить: для працюючих в амбулаторно- поліклінічних умовах та терапевтичному стаціонарі — 3.3 клас умов праці; для працюючих у хірургічному (мікрохірургічному) стаціонарі, кабінеті лазерного лікування — 3.4—4 класи умов праці.

Умови праці в лікарів-офтальмологів є значно гіршими, ніж у лікарів-терапевтів стаціонарних відділень. Зазначене формує високий ступінь ризику виникнення в лікарів-офтальмологів виробничо зумовленої патології.

Ключові слова: офтальмологія, лікарі, умови праці, шкідливі фактори

 

Література

  1. Володій М. О. Особливості умов праці лікарів основних фахів та профілактика розвитку виробничо зумовленої та професійної захворюваності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 / М. О. Володій; МОЗ України. - К., 2012. - 24 с.
  2. Гігієна та охорона праці медичних працівників : навч. посібник / Ред.: В. Ф. Москаленко, О. П. Яворов- ський. - К. : Медицина, 2009. - 176 с.
  3. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні: Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - К.: Авіцена, 2006. - 316 с.