You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників «шумових» виробництв та хворих на акутравму

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників «шумових» виробництв та хворих на акутравму

ДУ «Інститут отоларингології' імені професора О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Проблема діагностики, профілактики та лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП), особливо професійної, зберігає велику медичну та соціальну актуальність. З іншого боку, під впливом сильних короткотри­валих звуків можуть виникати значні зміни в слуховому аналізаторі — гостра акутравма. Нині кількість таких випадків зросла.

Мета дослідження. Порівняльний аналіз часових показників довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників «шумових» виробництв з сенсоневральними порушеннями слуху та в хворих на акутравму. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 84 хворих з акутравмою, 15 робітників «шумових» виробництв і 15 здорових осіб контрольної групи. Реєстрацію ДСВП проводили за загальноприйнятою методикою за допомогою аналізуючих систем МК-6 фірми «Amplaid» (Італія) та «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія).

Результати дослідження. У величинах латентних періодів піків (ЛПП) P1, N1 ДСВП суттєвої різниці порівняно з контролем у жодній досліджуваній групі не було. В обох групах — як у осіб з акутравмою, так і в робітників «шумових» професій —мало місце достовірне (P < 0,05) відхилення від контрольних значень ЛПП компонента N2 ДСВП відповідно до (284,2 ± 4,1) та (273,5 ± 2,9) мс при стимуляції тоном 1 кГц, та до (285,9 ± 5,1) та (271,1 ± 3,8) мс при стимулі 4 кГц. Достовірно ЛПП N2 ДСВП у групах хворих між собою не відрізнялися.Також виявлене достовірне (P < 0,05) відносно як контрольної, так і робітників подовження ЛПП Р2 у хворих на акутравму до (181,8 ± 4,6) мс при стимуляції тоном 1 кГц , та (188,4 ± 5,3) мс — тоном 4 кГц.

Висновки. Виявлені порушення в коркових відділах слухового аналізатора за даними ДСВП у робітників «шумових» професій і хворих на акутравму свідчать про доцільність обстеження в них стану не тільки периферичного, але й центральних його структур. Збільшення ЛП компонента Р2 ДСВП у хворих на акутравму свідчить про залучення більш глибоких структур головного мозку і може відображати збій компенсаторних механізмів у процесі реалізації стресорних реакцій у відповідь на звукове навантаження.

Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, акутравма, слухові викликані потенціали, слуховий аналізатор

 

Література

 1. Гапноева Э. Т Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме /Э. Т Гап­ноева, Д. Б. Кирсанова // Вестн. оторинолар. - 2006. - № 1. - С. 51-54
 2. Професійна приглухуватість шумової етіології (діагностика, класифікація, експертиза праце­здатності, профілактика): Метод. рекомендації / Заболотний Д. І., Краснюк О. П., Шидловська Т В. [та ін.] // Під ред. Ю. І. Кундієва. - К., 2001. - С. 30.
 3. Зенков Л. Р. Роль «неспецифических» стволовых систем в компенсации «специфических» сенсорных функций / Л. Р. Зенков, А. Н. Молла-Заде // 17-й Дунайский симпозиум по неврологическим наукам: тез. докл. - Т 11. - М., 1984. - С. 34.
 4. Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нерв­ных болезней / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. - М. : Медпресс-информ, 2004 - 488 с.
 5. Изотова В. В. Особенности тональной аудиоме­трии у лиц, подвергающихся воздействию низкоча­стотных акустических колебаний / В. В. Изотова, А. Б. Селезнева, В. В. Дворянчикова // Российская оториноларингология. - 2009. - № 4 (41). - С. 64-68.
 6. Состояние слухового и вестибулярного анализа­торов у больных с минно-взрывной травмой / Пальчун В. Т., Кунельская Н. Л., Полякова Е. М. [и др.] // Вестн. оторинолар. - 2006. № 4. - С. 24-26.
 7. Панкова В. Б. Критерии риска повреждающего действия шума на орган слуха / В. Б. Панкова, Е. В. Подольская // Вестник оториноларингологии. - 1991. - № 2. - С. 30-33.
 8. Панкова В. Б. Прогнозирование потерь слуха от действия производственного шума / В. Б. Панкова, С. В. Новиков // Вестн. оториноларингологии. - 1995. - № 1. - С. 17-20.
 9. Шидловська Т. В. Сенсоневральна приглухува­тість / Т. В. Шидловська, Д. І. Заболотний, Т. А. Шид- ловська. - К. : Логос, 2006. - 779 с.
 10. Шидловська Т. В. Слухові порушення в рецеп­торному та корковому відділах слухового аналізатора при дії шуму з урахуванням його інтенсивності та характеру / Т. В. Шидловська, О. П. Яворовський, М. В. Вертеленко // Журн. вушних, носових і горло­вих хвороб. - 2008. - № 6. - С. 2-10. 
 11. Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень в слуховому аналізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування / О. П. Яворовський, Т. В. Шидловська, М. В. Вертеленко, Т. В. Шевцова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 3 (5). - С. 63-70. 
 12. Noise-related hearing loss risk factors / S. I. C. Almeida, P. L. M. Albernaz, P.A. Zaia [et al.] // 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Abstracts: Laryngo-Rhino-Otology. - 2000. - № 1 (Suppl. 79). - P. 4.
 13. Davoodi M. Noise-induced hearing Loss / Davoodi M. // Int J. Occup Environ Med. - 2010. - V.1 (3). - P. 146.
 14. Auditory evoked response to gaps in noise: Older adults / Jennifer J. Lister, Nathan D.Maxfield [et al.] // Inter­national Journal of Audiology - 2011. - № 50. - P. 211-225.
 15. Michler S. A. Expression of plasticity asssociated proteins is affected by unilanerfl noise trauma / S. A. Michler, R. E. Illing, R. Laszig // 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie. -2000. - № 1 (Suppl. 79). - P. 202.
 16. Effect of daily noise exposure monitoring on annual rates of hearing loss in industrial workers / Rabinowitz P. M., Galusha D., Kirsche S. R., Cullen M. R. [et al.] // Occup Environ Med. - 2011. - V. 68 (6). - P. 414-418.
 17. Thurston F. E. The worker's ear: a history of noise- induced hearing loss / Thurston F. E. // Am J. Ind Med. - 2013. - V. 56 (3). - P. 367-377.