You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Роль поліморфізму гена ммр-2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Долінчук Л. В., Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Роль поліморфізму гена ммр-2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В останні роки відмічається збільшення випадків хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) серед працівників вугільної, гірничодобувної та металургійної галузей промисловості. Сьогодні пріоритетним завданням залишається пошук більш ефективних методів профілактики, які б дали змогу попередити розвиток захворювання. У цій площині визначення генетичних маркерів схильності до ХОЗЛ відкриває нові можливості для запобігання розвитку патології в групах ризику.

Мета дослідження. Удосконалення ранньої діагностики та первинної профілактики захворювання шляхом визначення ролі поліморфізму C-1306->T гена матриксної металопротеїнази-2 (MMP-2) у розвитку ХОЗЛ. Матеріали та методи дослідження. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з флюоресцентно- гібридизаційною детекцією специфічних продуктів ампліфікації в режимі реального часу визначали поліморфізм C-1306->T гена MMP-2. До дослідної групи ввійшли 72 шахтаря, хворих на ХОЗЛ, до контрольної — 79 шахтарів без патології органів дихання.
Результати. Частота розподілу генотипів за поліморфізмом C-1306->T гена MMP-2була близькою до європеоїдів. За допомогою методу відношення шансів (ВШ) встановлений зв’язок між домінантним С-алелем (ВШ = 0,58; 95 % довірчий інтервал: 0,33—1,04; р < 0,05; с2 = 3,78) і генотипом СС (ВШ = 0,55; 95 % ДІ: 0,27—1,12; р = 0,07) гена ММР-2 з резистентністю до розвитку ХОЗЛ у шахтарів. Наявність у геномі мінорного Т-алеля (ВШ = 1,71; 95 % ДІ: 0,96—3,05; р < 0,05; с2 = 3,78) даного гена може зумовлювати схильність до ризику розвитку ХОЗЛ у шахтарів.

Висновки. Отримані результати досліджень відкривають нові можливості для удосконалення заходів первинної профілактики ХОЗЛ з урахуванням визначення генетичної резистентності та схильності до даного захворювання.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, генетичні маркери, ММР-2, шахтарі

Література

  1. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова // Укр. журн. з проблем медицини праці. - 2013. - № 4 (37). - С. 11-22.
  2. Results from a Ukrainian-US collaborative study: prevalence and predictors of respiratory symptoms among Ukrainian coal miners / J. M. Graber, R. A. Cohen, A. Basanets [et al.] // Am J. Ind Med. - 2012 - V. 55 (12). - P. 1099-109.
  3. Burden of illness for an employed population with chronic obstructive pulmonary disease / K. Nair, V. Ghushchyan, J. Van Den Bos [et al.] // Popul Health Manag. - 2012 - V. 15 (5). - P. 267-75.
  4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy or the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic ObstructiveLung Disease. NHLBI/ WHO workshop report. Last update 2011. Электронний. ресурс. — Режим доступу: http://www.goldcopd.com.
  5. Price S. J. Identification of novel, functional genetic variants in the human matrix metalloproteinase-2 gene: role of Sp1 in allele-specific transcriptional regulation / S. J. Price, D. R. Greaves, H. Watkins // J. Biol. Chem. - 2001. - V. 276. (10) - P. 7549-7558.
  6. National Center for Biotechnology Information. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/.
  7. Matrix metalloproteinase-mediated extracellular matrix protein degradation in human pulmonary emphysema / K. Ohnishi, M. Takagi, Y. Kurokawa [et al.] // Lab. Invest. - 1998. - V. 78 - P. 1077-1087.
  8. Seagrave J. Effects of cigarette smoke exposure and cessation on inflammatory cells and matrix metallo­proteinase activity in mice / J. Seagrave, E. B. Barr, T. H. March // Exp. Lung Res. - 2004. - V. 30. - P. 1-15.