You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(53) 2017

Український журнал з проблем медицини праці 4(53) 2017

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.04

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундіев Ю. І., Варивончик Д. В., Копач К. Д., Безвербний П. С., Демецька О. В., Соловйов О. І., Андрусишина І. М., Мошковський В. Є., Еджибія О. М.

Гігієнічні умови праці працівників стомато¬логічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій, UKR, pp. 3-11

Чернюк В. І., Соловйов О. І., Кудієвський Я. В., Євстратенко І. А., Макарейко Р. С.

Гігієнічна характеристика умов праці в основних професіях державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону державної служби України з надзвичайних ситуацій, UKR, pp. 12-24

Кальниш В. В., Щепанков С. М.

Розвиток хронічного напруження під час довгострокової роботи льотчиків - миротворців у Республіці Ліберія, RUS, pp. 25-34

Назаренко В. І., Чередніченко І. М., Никифорук О. І., Мартіросова В. Г., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю., Палійчук С. П.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці банківських працівників, UKR, pp. 35-41

Мальцев О. В.

Спорідненість вражень щодо впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, UKR, pp. 42-53

Чеберячко С. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В., Радчук Д. І.

Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів, UKR, pp. 54-58


Стеренбоген М. Ю., Цапко В. Г., Чудновець А. Я.

Актуальні проблеми гігієни праці на сільськогосподарських підприємствах, ENG, pp. 59-64

Андрущенко Т. А., Долінчук Л. В.

Перспективи профілактики хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу в шахтарів, UKR, pp. 65-70


REVIEWS, LECTURES

Басанець А. В., Лашко О. М.

Хронічна радикулопатія професійного генезу - епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика, UKR, pp. 71-83

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


Владимир Чернюк
Человек сильной жизни. Феномен Кундиева. К 90-летию со дня рождения, pp. 84-87


Пам’яті вченого – Ольги Василівни Чебанової, pp. 88