You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(44) 2015

Український журнал з проблем медицини праці 3(44) 2015

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Чернюк В. І., Бобко Н. А., Кудієвський Я. В.

Особливості формування втоми в денні та нічні 12-годинні зміни в інженерів автоматизованих систем управління повітряним рухом RUS, pp. 3-9

Соколова М. П.

Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні UKR, pp. 10-17


Варивончик Д. В., Шевченко В. І., Еджибія О. М.

Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров'ям працівників галузі охорони здоров'я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів UKR, pp. 18-27


Дмитруха Н. М., Луговський С. П., Лагутіна О. С.

Оцінка впливу наночастинок Fe2O3 на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів у дослідах in vitro та in vivo ENG, pp. 28-33


Мартіросова В. Г., Сорокін В. М., Назаренко В. І., Дмитруха Н. М.

Особливості впливу випромінювання світлодіодів холодно-білого світла на рівень 6-сульфатоксимелатоніну в організмі людини RUS, pp. 34-41


Гвоздецький В. А.

Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України UKR, pp. 42-47


Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г.

До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини UKR, pp. 48-56

Загороднюк К. Ю., Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Пельо І. М., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Борисенко А. А.

Гігієнічна оцінка умов праш на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора «OXYDOL» (на прикладі каналізаційних очисних споруд СМТ Гурзуфа, АР Крим, Україна) UKR, pp. 57-70


Косяченко Г. Е., Іванович Е. А., Яковлєв С. Є., Тишкевич Г. І.

Обгрунтування сучасних гігієнічних вимог до організацій, які здійснюють будівельну діяльність RUS, pp. 71-74

ОБЗОРЫ, ЛЕКЦИИ

Андрущенко Т. А., Басанець А. В.

Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1 UKR, pp. 75-82

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 83-85

ІНФОРМАЦІЯ

90 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДОНБАССА И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ», pp. 86-90

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ. Ю. І. КУНДІЄВА, М. А. АНДРЕЙЧИНА, А. М. НАГОРНОЇ та Д. В. ВАРИВОНЧИКА «ПРОФЕСІЙНІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ», КИЇВ, ВД «АВІЦЕНА», 2014 р., 528 с., pp. 91-92