You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(40) 2014

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 року.

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03


ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Григорчук Д. О., Козицький Т., Іваник К. Н., Едісон М., Дардинський О., Дардинська І.

Міжнародний консорціум з дослідження енергетичної безпеки та захисту здоров'я населення України: погляд США на перспективу, АНГЛ, 3-9


Нагорна А. М., Кононова І. Г., Гречківська Н. В.

Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах, УКР, 10-19


Харківська С. В., Варивончик Д. В.

Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо-збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості, УКР, 20-28


Шафран Л. М., Голікова В.В.

Фізіолого-гігієнічні особливості професійної діяльності моряків спеціалізованого флоту, РОС, 29-39


Швець А. В., Лук'янчук І. А.

Психофізіологічні особливості прогнозування надійності професійної діяльності рульових матросів за показниками реакції на рухомий об'єкт, УКР, 40-48


Басанець А. В., Єрмакова О. В., Макаренкова А. А., Макаренков А. П.

Акустичний метод моніторингу стану бронхолегеневої системи хворих професійними захворюваннями, РОС, 49-57


Шпак Б. І., Ліпавська А. О., Бардов В. Г.

Гігієнічні аспекти застосування нових комплексних засобів для обробки насіння зернових культур, УКР, 58-63


Яструб Т. О., Кірсенко В. В.

Оцінювання безпечності біопрепарату інсектицидної дії «Хеліковекс, КС» на основі вірусу ядерного поліедрозу бавовняної совки (HearNPV), УКР, 64-72

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Орєхова О. В., Павленко О. І.

Проблеми гігієни праці та професійної патології в конвенціях і рекомендаціях міжнародної організації праці, УКР, 73-82


Вавріневич О. П.

Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка небезпеки розвитку гострих інгаляційних отруєнь професійних контингентів фунгіцидами різних класів, РОС, 83-90


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 91-92