You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні особливості прогнозування надійності професійної діяльності рульових матросів за показниками реакції на рухомий об'єкт

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.040

Швець А. В., Лук'янчук І. А.

Психофізіологічні особливості прогнозування надійності професійної діяльності рульових матросів за показниками реакції на рухомий об'єкт

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української військово-медичної академії, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Дослідження, спрямовані на досягнення високої надійності професійної діяльності операторів і, зокрема, рульових матросів, є актуальними в сучасній медицині, психофізіології та ергономіці праці.

Мета дослідження. На основі дослідження закономірностей функціонування центральної нервової системи при впливі інформаційного навантаження різного ступеня інтенсивності розробити підходи до прогнозування надійності операторської діяльності рульових матросів за характеристиками реакції на рухомий об’єкт.

Матеріали та методи дослідження. Для виконання даної роботи було обрано групу рульових матросів (30 чоловіків віком 22—24 роки). Для визначення характеристик реакції на рухомий об'єкт (РРО) при різному інформаційному навантаженні було створено спеціальну комп’ютерну програму. Як характеристику надійності операторської діяльності обрано показник точності РРО залежно від вчасності реакції, напрямку руху маркера та різного рівня інформаційного навантаження.

Результати. У рульових матросів виявлено достовірне погіршення показників точності РРО запізнілого типу не залежно від напрямку руху маркера при зростанні інформаційного навантаження. Виділено суттєво різні підгрупи осіб за рівнем точності РРО, які мають різні стратегії підтримки надійного виконання операторської діяльності, що обумовлено особливостями прояву міжпівкульної асиметрії та кількісною і якісною структурою взаємозв’язків показників точності РРО при різній інтенсивності інформаційного навантаження. Наявність превалювання гальмівних процесів у центральній нервовій системі чинить достовірний негативний вплив на надійність переробки інформації.

Висновки. 1. За параметрами точності РРО запізнілого типу виділено дві, суттєво різні підгрупи осіб, які відрізнялись виразніше в умовах надмірного інформаційного навантаження. 2. Виявлено існування різних механізмів та стратегій забезпечення високої надійності переробки інформації, в основі яких лежать прояви врівноваженості чи неврівноваженості патернів міжпівкульної асиметрії нервових процесів у головному мозку та різна напруженість регуляторних процесів у центральній нервовій системі відповідно в осіб з кращими (60 %) та гіршими (40 %) показниками точності РРО. 3. Розроблені роз'язувальні правила за показниками РРО достатні для прогнозування високої надійності професійної діяльності рульових матросів з точністю 96,66 %.

Ключові слова: надійність професійної діяльності, реакція на рухомий об'єкт, рульові матроси

Література

 1. Babak, V. P., Kharchenko, V. P., Maksimov, V. O. et al. 2004, Safety of aviation (Edited by V. P. Babak). Kyiv : Tekhnika, 584 p. (in Ukrainian).
 2. Gritsevsky M. A., Zaitseva, Zh. I. 1985, «Influence of task complexity on the activation level in management of physiological functions of an operator at work in an expectation mode», Human physiology, Vol. 11, no. 3, pp. 504-510 (in Russian).
 3. Ena, A. I. 2001, «Actual problems and organizational bases of psychophysiological provision of Ukrainian Armed Forces», Military medicine of Ukraine, no. 1, pp. 54-62 (in Ukrainian).
 4. Ena, A. I., Kalnysh, V. V., Kravchuk, V. V. 2004, «Features of professional burning out syndrome formation among persons, whose work is connected with danger», Actual problems of psychology: Digest of the G. S. Kos- tyuk Institute of Psychology of UAPS (ed. Maksimenko S. D), no. 3, pp. 87-95 (in Ukrainian).
 5. Ilyin, E. P. 2003, Human psychomotor organization. SPb: Piter, 384 p. (in Russian).
 6. Kalnysh V., Shvets A. 2008, «Improvement of the methodology on defining operator's psychophyslological characteristics Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4, pp. 49-54 (in Ukrainian), https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.049
 7. Koryagina, J. V., Malko, A. I., Bugayeva, N. A. Kolbasuk, I. I. 2003, «Characteristic of a man's time properties (physiological aspects)», Successes of modern natural sciences, no. 11, pp. 59-60 (in Russian).
 8. Kuznetsova, L. A., Guvakova, I. V. 2013, «Research of game biomanagement effect on psychophysiological indices of single combat sportsmen with disorders of the vegetative status», Bulletin of the Siberian medicine, Irkutsk, Vol. 12, no. 2, pp. 211-218 (in Russian). https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-2-211-219
 9. Makarenko, N. V. 2006, The fundamentals of occupational selection of military specialists and a method of studying individual psychophysiological differences in humans. O. O. Bogomolets Institute of Physiology of NAS of Ukraine, Research Center of humanitarian problems of UAF of Ukraine, Kyiv, 395 p. (in Ukrainian).
 10. Malinetsky, G. G. 2006, «Science about risk and life», Problems of safety in extreme situations», no. 3, pp. 59-72 (in Russian).
 11. Moroz, M. P., Tikhonov, M. N. 1992, «Forecasting operators' working capacity by the method of multidimensional statistical analysis», Human physiology, no. 2, pp. 36-44 (in Russian).
 12. Mylnikova, I. V., Yefimova, N. V. 2013, «Psychophysiological features of draftees with various levels of sports loading intensity», Herald of Russian Military-medical Academy, no. 2, pp. 96-99 (in Russian).
 13. Pesoshin, A. V. 2007, «Information technologies in automatic estimation of the relation in activation and inhibition of the central nervous system», Controlling systems and information technologies, no. 4, pp. 275279 (in Russian).
 14. Repin, D. S., Degtaryev, N. V., Petukhov, I. V. 2011, «Microprocessor combined estimation of the time man's reaction on the moving object», Fundamental studies, no. 8, pp. 167-171 (in Russian).
 15. Surnina, O. E, Lebedeva, E. V. 2001, «Sexual and age differences in time reaction to the moving object in children and adults», Human physiology, Vol. 27, no. 4, pp. 56-60 (in Russian). https://doi.org/10.1023/A:1010958602326
 16. Tsagarelly, Y. A. 2002, Theory and practice of a man's system diagnostics. Kazan : Tatglimat, 168 p. (in Russian).
 17. Tsukanov, B. I. 1984, Perception of time and psychological stability of an individual, Psychological stability in occupational work. Moscow-Odessa, pp. 180182 (in Russian).
 18. Tsukanov, B. I. 1985, «Analysis of an error in perception of duration», Questions of Psychology, no. 3, pp. 149-154 (in Russian).
 19. Shafran, L., Psyadlo, E. 2008, Theory and practice of occupational psychophysiological selection of seamen (Eds. L. Shafran, E. Psyadlo). Odessa : Phoenix, 292 p. (in Russian).
 20. Veltman, H., Wilson, G., Burov, O. 2004, Operator functional state assessment Cognitive load. NATO Science Series RTO-TR-HFM-104. Brussels, pp. 97-112.