You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо-збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.020

Харківська С. В.2, Варивончик Д. В.1

Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо-збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Марганцеворудна промисловість України є однією з найпотужніших у світі (добування близько 29 % світового обсягу марганцевих руд). В Україні на підприємствах цієї промисловості працює понад 10 тис. працівників, які зазнають ризику для здоров’я в кар’єрах та шахтах, на збагачувальних заводах.Мета дослідження. Оцінити умови праці та їхній вплив на виникнення патології серед працівників гірничо- збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості.

Матеріали та методи дослідження. Вивчено умови праці робітників основних професійних груп двох гірничо- збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості. Оцінено ризики виробничо-зумовленої патології, проаналізовано рівні професійної патології (12 800 працівників).

Результати. Визначено, що умови праці в усіх досліджених професійних групах працівників є шкідливими для здоров’я. Основними шкідливими факторами на робочому місці є: рудно-породний пил ^Ю2, Мп, Fe, №), шум, вібрація, ультрафіолетове випромінювання (природне та штучне), інфрачервоне випромінювання (природне та штучне), несприятливі мікрокліматичні умови, важкість та напруженість праці. Серед працівників спостерігається підвищення ризиків виникнення виробничо-зумовленої патології: нервової системи, ока, органів кровообігу, органів дихання, органів травлення, кістково-м’язової системи, сечостатевої системи. Виявлення серед працівників професійних захворювань — неповне. Обмежено реєструються випадки хронічного пилового бронхіту, пневмоконіозу, сенсоневральної приглухуватості, хронічної інтоксикації марганцем, вібраційної хвороби. У більшості випадків відбувається приховування професійної патології за рахунок реєстрації загальної патології. Зазначене потребує удосконалення заходів з виявлення, реєстрації та обліку професійної патології серед працівників.

Ключові слова: марганцеворудна промисловість, умови праці, професійна патологія, працівники

Література

  1. http://www.rudana.in.ua/mgok_ua.htm. Marga- nets Mining and Dressing Works, 2014. (in Ukrainian).
  2. http://www.ordgok.com. Ordzhonikidze Mining and Dressing Works, 2014. (in Ukrainian).
  3. Health in Canada, 2010. Human health risk assessment for inhaled manganese. Ottawa, Ontario, 140 p.
  4. Williams, M., Todd, D. G., Roney, N., Crawford, J. et al., 2012. Toxicological profile for manganese. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US), 210 p.