You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні аспекти застосування нових комплексних засобів для обробки насіння зернових культур

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.058

Шпак Б. І., Ліпавська А. О., Бардов В. Г.

Гігієнічні аспекти застосування нових комплексних засобів для обробки насіння зернових культур

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Передпосівна обробка насіння є важливою складовою системи хімічного захисту сільськогосподарських культур, запорукою рентабельного виробництва та отримання повноцінного врожаю. Асортимент засобів для передпосівної обробки насіння постійно збільшується, зокрема, за рахунок введення комплексних інсекто- фунгіцидних препаратів, які захищають як від хвороб, так і від основних шкідників рослин.

Мета дослідження. Оцінка умов безпечного застосування інсекто-фунгіцидів Селест Топ 312,5 FS, ТН та Селест Макс 165 FS, ТН для передпосівної обробки насіння зернових культур.

Матеріали та методи дослідження. Оцінку умов праці робітників проводили на основі результатів визначення тіаметоксаму, дифеноконазолу, флудіоксонілу, тебуконазолу в повітрі робочої зони, у змивах з відкритих ділянок шкіри та нашивках на спецодязі. Визначення вмісту діючих речовин в об’єктах, що аналізувалися, виконували методом газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії.

Результати. Встановлено, що при застосуванні препаратів Селест Топ 312,5 FS, ТН та Селест Макс 165 FS, ТН для обробки та висіву обробленого насіння вміст їхніх діючих речовин у повітрі робочої зони не перевищував встановлених гігієнічних нормативів. На незахищених частинах шкіри діючі речовини були знайдені в незначних кількостях; на спецодязі або не визначались, або їхній уміст не перевищував межу визначення методу. Використання препаратів Селест Топ 312,5 FS, ТН та Селест Макс 165 FS, ТН за умов дотримання технології обробки та висіву насіння не спричиняє забруднення повітря, ґрунту, води в реальних умовах застосування.

Ключові слова: обробка насіння, тіаметоксам, дифеноконазол, флудіоксоніл, тебуконазол, умови праці

Література

  1. Pavlova, V. V. 2006, «Seed treatments requires a reasonable approach», Zashchita i karantin rasteniy, no. 8, pp. 40-43 (in Russian).
  2. A list of pesticides and agrochemicals, allowed for use in Ukraine, 2012, Kyiv : Yunivest Media, 831 p. (in Ukrainian).
  3. Kundiev, Y. I., Kirsenko, V. V., Yastrub, T. O. et al. 2003, «Hygienic assessment of work conditions in application of pesticides with new technologies», Gigiena truda, Issue 34, Vol. 1, pp. 84-97 (in Ukrainian).
  4. Methodical instructions on determination of tebuconazole in the atmospheric air by chromatography methods: MI No 249-2001.2004, Methodical instructions on determination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 36, pp. 44-49 (in Ukrainian).
  5. Temporary methodical instructions on measuring concentrations of folicur in the working zone air by thin- layer and gas liquid chromatography: TMI No 6112-91.1995, Methodical instructions on determination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 21, part. 2, pp. 362-368 (in Russian).
  6. Methodical instructions on determination of fludioxonil in the working zone air by high effective liquid chromatography: MI No 48-97. 2000, Methodical instructions on determination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 28, pp. 83-86 (in Russian).
  7. Methodical instructions on determination of fludioxonil in the atmospheric air by high effective liquid and thin-layer chromatography: MI No 430-2003. Methodical instructions on determination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 42, pp. 211-222 (in Ukrainian).
  8. Methodical instructions on determination of difenoconazole in the working zone and atmospheric air: MI No 294-2002. 2004, Methodical instructions on determination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 37, p. 117-121 (in Ukrainian).
  9. Methodical instructions on determination of thiamethoxam in the air of the working zone and the atmospheric air by gas-chromatography method: MI No.304-2001. 2004, Methodical instructions ondetermination of microquantities of pesticides in food products, fodder and the environment, Kyiv, Issue 37, pp. 189-193 (in Ukrainian).