You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка небезпеки розвитку гострих інгаляційних отруєнь професійних контингентів фунгіцидами різних класів

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.083

Вавріневич О. П.

Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка небезпеки розвитку гострих інгаляційних отруєнь професійних контингентів фунгіцидами різних класів

Інститут гігієни і екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольца, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS


Вступ. Серед факторів, що погіршують умови праці, одне із основних місць посідають пестициди, які під час застосування можуть потрапляти в повітря робочої зони, на відкриті ділянки шкіри та негативно впливати на здоров’я працюючих. Важливо на етапі випробувань фунгіцидів прогнозувати їхній можливий небезпечний вплив на працівників сільського господарства.

Мета дослідження. Вивчення та узагальнення даних світової літератури стосовно токсичних властивостей фунгіцидів класу тріазоли, стробілурини, етилен-біс-дитіокарбамати, ціанопірроли, аніліди, анілінопіримідини, а також проведення порівняльного аналізу можливості розвитку гострих інгаляційних отруєнь професійних контингентів досліджуваними фунгіцидами.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій проведено з використанням даних US ЕРА, FAO/WHO, Annex, SANCO, EFSA, електронних ресурсів Extoxnet, Inchem. За даними літератури проведено порівняльну токсикологічну оцінку діючих речовин фунгіцидів класів стробілуринів (піраклостробін, трифлоксистробін, азоксистробін), етилен-біс-дитіокарбаматів (метирам, манкоцеб), ціанопірролів (флудіоксоніл), анілідів (беналаксил-М, боскалід), анілінопіримідинів (ципродиніл, валіфенал, піриметаніл). Клас небезпечності за параметрами токсикометрії досліджуваних сполук встановлювали відповідно до ДСанПіН 8.8.1.002-98. Оцінку небезпеки розвитку інгаляційних отруєнь оцінювали за коефіцієнтом можливості інгаляційного отруєння (КМІО) і коефіцієнтом вибіркової дії пестициду при інгаляційному впливі (КВДі .).

Результати. Відповідно до ДСанПіН 8.8.1.002-98 аніліди відносяться до ІІІ класу небезпечності, ціанопірроли, етилен-біс-дитіокарбамати, анілінопіримідини, тріазоли, стробілурини — ІІ класу (лімітуючий критерій — інгаляційна токсичність). За показником КМІО всі досліджувані сполуки відносяться до малонебезпечних речовин. Досліджувані фунгіциди за показником КВДінг. мають достатню і низьку вибірковість дії. Проведено ранжування досліджуваних фунгіцидів виходячи із КМІО: анілінопіримідини < стробілурини < тріазоли < ціанопірроли < аніліди < етилен-біс-дитіокарбамати та КВД;.: аніліди < анілінопіримідини < ціанопірроли < тріазоли < стробілурини < етилен-біс-дитіокарбамати.

Ключові слова: фунгіциди, тріазоли, стробілурини, етилен-біс-дитіокарбамати, ціанопірроли, аніліди, анілінопіримідини, коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння, коефіцієнт вибіркової дії

Література

 1. Rodionova, V. V., Ryzhenko, S. A., Yvanchenko, O. I. 2010, «Monitoring of occupational morbidity and ways of preservation of health and work capacity in agricultural workers», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4 (24), pp. 28-34 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2010.04.028
 2. Sergeyev, S. G., Chayka, U. G. 2008, «Assessment ofpos- sibility of development of acute toxic effects in pesticides application with due account of their selective effect», Sovremennye problemy toksikologii, no. 4, pp. 29-31 (in Ukrainian).
 3. SSanRN 8.8.1.002-98 (Sanitary standards. 1998, Hygienic classification of pesticides by hazard. (Ministry of Health of Ukraine), Kiev, 20 p. (in Ukrainian).
 4. Azoxystrobin. 2009, FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides. FAO of the United Nations.
 5. Azoxystrobin. 2011, Pesticide Information Profile: Extoxnet. Available at: http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/24d-captan/azoxystrobin-ext.html (accessed 25 August 2011).
 6. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil: EFSA Scientific Report, 2007.
 7. Evaluation of the new active Trifloxystrobin in the product Flint Fungicide. 2000, National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals. Australia, Canberra.
 8. Evaluation on Difenoconazole in Plover 250 EC, 1985, Food and Environment Protection ACT, Part III.
 9. Evaluation Report Azoxystrobin. 2006, Food Safety Commission.
 10. Penconazol, 1992, Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, pp. 291-315.
 11. Penconazole. 2010, CLH Report. Annex VI Report. Germany.
 12. Pesticide residues in food 2003, 2004, Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Expertson Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group. Part I. Geneva, Switzerland.
 13. Pyraclostrobin, 2004, Review report for the active substance pyraclostrobin. EC Health and Consumer Protection Directorate: General. SANCO/1420/2001: Final.
 14. Switch 62.5 WG Fungicide, 2006, Regulatory Note REG2006-08. Pest Management Regulatory Agency. Health Canada, Ottawa, Ontario.
 15. Tebuconazole, 2011, Federal Office of Public Health, Division of Food Science, Switzerland: Available at: http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v94pr10.htm (accessed 29 July 2011).
 16. Tebuconazole, 1999, Pesticide Tolerance // Federal Register, V. 64, no. 5, pp. 1132-1138.
 17. Trifloxystrobin, 1999, Pesticide Fact Sheet. US EPA.
 18. Trifloxystrobin, 2004, Regulatory Note REG2004- 03. Pest Management Regulatory Agency. Health Canada, Ottawa, Ontario.
 19. Benalaxyl. 2004, Review report for the active substance pyraclostrobin. EC Health and Consumer Protection Directorate:General. SANCO/4351/2000: Final.
 20. Boscalid. 2004, Evaluation Report. Food Safety Commission, Pesticides Expert Committee.
 21. Boscalid, 2003, Pesticide Fact Sheet. US EPA.
 22. Cyprodinil. 2009, FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides. FAO of the United Nations.
 23. Mancozeb. 2011, Pesticide Information Profil: Extoxnet. Available at:http://extoxnet.orst.edu/pips/ mancozeb.htm (accessed 25 August 2011).
 24. Mancozeb, 2011, Inchem. Available at: http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v93pr11.htm (accessed 25 August 2011).
 25. Metiram. 2011, Inchem: Available at: http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v93pr13.htm (accessed 25 August 2011).
 26. Metiram, 2011, Pesticide Information Profil: Extoxnet: Available at: http://extoxnet.orst.edu/pips/metiram.htm (accessed 25 August 2011).
 27. Metiram, 2005, Review report for the active substance metiram. EC Health and Consumer Protection Directorate. General. SANCO/4059/2001 rev 3.3. Final.
 28. Cyprodinil. 1998, Pesticide Fact Sheet, US EPA.
 29. Pesticide residues in food 2007: Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues. Geneva, Switzerland.
 30. Pyrimethani. 1997, Pesticide Tolerance 11/97. Federal Register, Issue 62: pp. 63662-63669.
 31. Reregistration Eligibility Decision (RED) for Metiram. 2005, US EPA.
 32. Reregistration Eligibility Decision for Mancozeb. 2005, US EPA.