You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Проблеми гігієни праці та професійної патології в конвенціях і рекомендаціях міжнародної організації праці

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.073

Орєхова О. В., Павленко О. І.

Проблеми гігієни праці та професійної патології в конвенціях і рекомендаціях міжнародної організації праці

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Міжнародна організація праці бере активну участь у вирішенні питань з гігієни праці та професійної патології. Діяльність у даній сфері спрямована на вирішення завдань збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності. Вона включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно- гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Мета дослідження. Вивчення та узагальнення даних світової літератури, а також історії становлення гігієни праці та професійної патології в Україні, упровадження основних принципів Міжнародної організації праці.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій та баз даних міжнародних трудових стандартів.

Результати. В Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку активно відбувається робота з гармонізації підходів медицини праці з міжнародними концепціями та нормами. В основі розвитку системи медицини праці, у сучасному її розумінні, полягає теорія оцінки та управління професійними ризиками. Оцінка та управління професійними ризиками має на меті проведення аналізу й оцінки стану здоров’я працівників та причино-наслідкового зв’язку з умовами праці, інформування про ризик суб’єкта трудового права, а також проведення заходів з керування професійними ризиками. Впровадження у промисловість та сільське господарство сучасних видів енергій, нанотехнологій, хімічних речовин, синтетичних матеріалів, інтенсифікація праці, зростання інформаційних навантажень створює запоруки до розвитку нових форм професійних хвороб. Питання охорони та укріплення здоров’я працюючого населення — одна з найважливіших проблем медицини праці і охорони здоров’я. Структура та рівень професійної і виробничо обумовленої патології знаходиться в прямому зв’язку від шкідливих і несприятливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, що адекватно відображає стан виробництва. Поруч із цим професійна захворюваність свідчить і про якість медичного обслуговування. Національна стратегія охорони праці має задачі: забезпечення конституційного права працівників на безпечні та здорові умови праці, створення ефективної системи запобігання нещасним випадкам на виробництві й виникненню професійних захворювань; зменшення втрат економіки України в результаті виробничого травматизму та професійних захворювань, інвалідизації, внаслідок яких виробництво втрачає професійно підготовлені кадри, створення умов для забезпечення інноваційного розвитку економіки здоровими, продуктивними та професійними робітничими кадрами; створення належних гарантій соціального захисту потерпілих на виробництві та сімей загиблих на виробництві. Стратегія передбачає необхідність законодавчого впровадження європейських стандартів і вимог Конвенцій Міжнародної організації праці в практику управління.

Висновки. Створення національної системи медицини праці, адаптованої до міжнародних норм і вимог, буде сприяти укріпленню здоров’я працюючого населення України, вирішенню проблем демографії, підвищенню якості ресурсів держави, зростанню продуктивності праці, що особливо важливо для розвитку економіки держави, збільшення валового внутрішнього продукту.

Ключові слова: гігієна праці, професійна патологія, професійні захворювання

Література

 1. Occupational pathology (Manual). 2001, (Eds. N. F Izmerov). Moskow: GEOTAR-Media, 784 p. (in Russian).
 2. Work conditions of employees in 2009: Statistical bulletin. 2009. Derzhstat Ukrainy, Kyiv, 22 p. (in Ukrainian).
 3. Basanets, A. V., Lubyanova, I. P, Timoshina, D. P. 2008, «Occupational morbidity in Ukraine», Okhorona pratsi, no. 10, pp. 39-42 (in Ukrainian).
 4. Kundiev, Y. I., Nahorna, A. M., Chernyuk, V. I. 2007, «Occupational health in Ukraine», Okhorona pratsi, no. 11, pp. 37-40 (in Ukrainian).
 5. Kundiyev Y.I., Nahorna A.M. 2005, «Occupational morbidity in Ukraine in a long-term survey», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 1, pp. 3-11 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 6. Kundiev, Y. I., Krasnyuk, E. P., Gvozdenko, L. A., Yershova, M. A. 1999, «State of occupational morbidity in Ukraine in the modern period», Vrachebnoye delo, no. 5, pp. 146-149 (in Russian).
 7. Karnaukh, M. G., Bednarik, O. M., Krivoshiy, L. O. 2003, «Socio-hygienic characteristics of the state of health of workers in the metallurgical industry of Krivbass», Medico-social examination and rehabilitation of disabled people: collection of scientific papers, Iss. 32, pp. 75-77. Dniprepetrovsk: Porogi (in Ukrainian).
 8. Chernyuk, V. I. Vitte, P M. 2005, «Evaluation of health risks and their management as an occupational health problem», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 1, pp. 47-53 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.047
 9. Gazimova, V. G., Roslaya, N. A., Zhovtyak, E. P 2007, «Actual problems of preliminary, periodic and additional medical examinations of employees working in harmful and (or) dangerous conditions, depending on occupational risk factors», Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya, no. 3, pp. 11-14 (in Russian).
 10. «Structure of the national strategy of work safety for 2011-2020», 2011, Okhorona pratsi, no. 3, pp. 33-35 (in Ukrainian).
 11. Denisov, E. I., Mazitova, E. N., Shemetova, M. B. 2011, «ILO plan of actions (2010-2016) on work protection and occupational medicine and a new list of occupational diseases», Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya, no. 3, pp. 7-10 (in Russian).
 12. ILO Convention. A database on international labour standards ILOLEX. 2013, http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.
 13. http://www.ilo.org/safework/lang-en/index.htm. 2009. ILO report: meeting of experts on revision of the List of Occupational Diseases (Recommendation No 194): ILO - Geneva. 13 p.