You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(10) 2007

Український журнал з проблем медицини праці 2(10) 2007

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А.М., Варивончик А.В.

Профілактика професійного раку в Україні, UKR, pp. 3-14

Горовенко Н.Г., Журахівська Н.В., Басанець А.В., Полольська С.В.

Поліморфізм гена TNF-а-308*G/A як біомаркер ризику розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт, UKR, pp. 15-20

Луговський С.П., Последніченко І.П.

Умови праці робітників основних професій на підприємстві в рекуперації свинцю та оцінка професійного ризику, UKR, pp. 21-30

Моргачова В.І., Кондакова А.Г., Дзигал Н.А., Догадзєва І.І., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Єсін Г.П., Іващенко Н.М., Красільнікова Л.І., Мазурець Т.А., Соловйов Б.Г.

Умови праш і здоров'я робітників взуттєвого виробництва, RUS, pp. 31-40

Латіна Г.О., Антомонов М.Ю., Калиниченко І.О.

Оцінка професійного вигоряння у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, UKR, pp. 41-46

Швець А.В., Кальниш В.В.

Дослідження умов і характеру праці та їх впливу на психофізіологічний статус українських миротворців у Ліберії та Іраку (повідомлення друге), UKR, pp. 47-54

Присяжнюк В.Є., Рубай Е.В., Биков С.Т.

Вивчення токсикологічних властивостей барвника органічного ріазолана червоного 2ж, RUS, pp. 55-61

Басанець А.В., Макаренкова А.А.

Особливості аускультативної картини у хворих на пневмоконіоз від впливу вугільного пилу при застосуванні респіросонографічного методу, UKR, pp. 62-66

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Цапко В.Г., Войналович О.В., Постолюк М.Ф., Дрозденко Е.М., Коваленко В.П., Стеренбоген М.Ю.

Стан виробничого травматизму та інвалідності робітників сільського господарства, UKR, pp. 67-71

Вертеленко М.В.

Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров`я, UKR, pp. 72-87

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ , pp. 78-84

РЕФЕРАТИ З ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ: , pp. 85-88

Отруєння свинцем серед робітників, які працюють на ремонтуванні ліній високовольтних передач / / Krawczyk P., Walusiak J., Szulc В., Krakowiak A., Wiszniewska M., Wittczak T., Palczynski C. Outbreak of lead poisoning in high voltage tower co n se rv a to rs

Запропоновані критерії оцінки подразнювальної дії низькочастотного шуму в умовах виробництва / / Pawlaczyk-Luszczynska М., Szymczak W., Dudarewicz А., Sliwinska-Kowalska М. Proposed criteria for assessing low frequency noise annoyance in occupational settings

Нейротоксичні ефекти у робітників виробництва медичних термометрів / / Tang N., Li Y.M. Neurotoxic effects in workers of the clinical thermometer manufacture plants

Вимірювання електромагнітних полів для оцінки експозиції робітників та охорони довкілля: міжлабораторне порівняння результатів аналізу / /Bierikowski R, Flakiewicz W. Electromagnetic fields measurements to assess workers' exposure and environmental protection: interlaboratory comparisons

Нормативні вимоги щодо охорони здоров'я робітників від впливу електромагнітних полів у робочій зоні / / Aniolczyk Н., Zmyslony М. Regulation requirements for the protection of workers against electromagnetic fields in the work environment

Професійна експозиція до канцерогенних сполук протягом процесів плавлення заліза //Makhniashvili I., Szewczynska М., Ekiert Е. Occupational exposure to carcinogenic substances during iron founding processes

Професійна експозиція до сполук, що містять метали, під час здійснення гальванічних операцій / / Surgiewicz J., Domanski W. Exposure to metal compounds in occupational galvanic processes

Нове обличчя медицини праці: існуючі проблеми, майбутні рішення / /Andrzejak R., Beck В., Urban J. New image of occupational medicine – current problems, future solutions

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия на монографию «Очерки возрастной токсикологии» («Очерки возрастной токсикологии»: пер. с укр./Под ред. И.М.Трахтенберга,— Киев: Авиценна, 2006,– 316 с.), pp. 89-90

ЮВІЛЕЇ

Светлане Ивановне Ткач — шестьдесят! , pp. 91

Валентин Григорьевич Цапко (к 70-летию со дня рождения) , pp. 92