You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості аускультативної картини у хворих на пневмоконіоз від впливу вугільного пилу при застосуванні респіросонографічного методу

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.062

Басанець А.В.1, Макаренкова А.А.2

Особливості аускультативної картини у хворих на пневмоконіоз від впливу вугільного пилу при застосуванні респіросонографічного методу

1 Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

2 Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Наведено дані щодо визначення ефективності застосування методу респіросонографії, розробленого в Інституті гідромеханіки НАНУ, для діагностики пневмоконіозу (ПК) від впливу вугільного пилу, що є одним з найбільш розповсюджених захворювань у структурі професійної захворюваності в Україні.У ході обстеження 62 хворих на ПК шахтарів у порівнянні з шахтарями без патології бронхолегеневої системи і здоровими особами було виявлено суттєві відмінності у процесах генерації дихальних звуків у здорових людей і хворих на ПК. Зміни проявлялися статистично вірогідним зниженням відносного рівня дихальних звуків та відносної паузи між вдихом і видихом у групі хворих порівняно з групою контролю та здоровими особами. Крім того, визначалася тенденція до зниження діапазону дихальних звуків і тривалості дихального циклу у хворих порівняно з особами без патології бронхолегеневої системи.Автори рекомендують у комплексі з іншими методиками для діагностики П К від впливу вугільного пилу застосовувати метод респіросонографії.

Ключові слова: вугільний пил, пневмококіоз, аускультація

Література

 1. Басанец А.В. О классификации пневмокониозов: новая редакция Международной Организации Труда 2000 года//Укр. пульмонол. журн.- 2003.- №4.- С. 61-64.
 2. Грінченко В.Т., Глєбова Л.П., Майданник В.Г. та 1н. Комп'ютерні методи обробки аускультативних да- НИХ//ПАГ.- 1998.-№5.-С. 29-33.
 3. Деклараційний патент на винахід «Пристрій для аускульгативної діагностики». Грінченко В.Т., Макаренкова А.П., Макаренкова АЛ., Сенченко І.В., № 72139 А. від 17.01.2005. Бюл. № 1.
 4. Любченко П.Н. Пневмокониоз в современном меняющемся мире//Медицина труда и пром. зкол.- 2004.- №6.-С. 1-5.
 5. Майданник В.Г., Грінченко В.Т., Рудницький О.Г. та ін. Нові підходи в автоматизації аускультативної діагностики легеневих захворювань//ПАТ.- 2000.- №6.- С. 30-35.
 6. Суханов В.В., Мухин В.В., Ластков Д.О., Путилина О.Н. Комплексная гигиеническая оценка условий и характера труда (профессионального риска) горнорабочих//Медицина труда в угольной промышленности.- Донецк. 2000.-С. 57-62.
 7. Kusaka Y., Hering K.G., Parker J.E. International classification of HRCT for occupational and environmental respiratory diseases//Hardcover.- 2005. - P. 145. https://doi.org/10.1007/4-431-27512-6
 8. Pneumoconiosis prevalence among working coal miners examined in federal chest radiograph surveillance programs - Unatcd States//MMWR Morb. Mortal Wkly Rep.- 1996-2002,- 2003.- Apr. 18.- P. 52.
 9. Rabenda A Incidence of occupational diseases Induced by industrial dust in certain industries and trends of qualitative variables//Med. pracy.- 2001.-V.52. №1.-P.15-22.
 10. Rosenman K.D., Reilly M.J., Henneberger P.K. Estimating the total number of newly-recognized silicosis cases in the United States//Am. J. Ind. Med.- 2003.- V.44. №2.-P. 141-147. https://doi.org/10.1002/ajim.10243
 11. Sherson D. Silicosis in the twenty first century// Occup. Environ. Med.- 2002.-V.59. №11,- P. 721-722. https://doi.org/10.1136/oem.59.11.721
 12. Starzynski Z., Marek K., Kujawska A., Szymczak W. Mortality among different occupational groups of workers with pneumoconiosis: Results from a register-based cohort study//Am. J. Ind. Med.- 1996.-V.30. №6.-P. 718-725. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(199612)30:6<718::AID-AJIM8>3.0.CO;2-M
 13. De Vuyst P., Camus P. The past and present of pneu- moconioses//Curr. Opin. Pulmon. Med.- 2000,- V.6. №2.- P. 151-156. https://doi.org/10.1097/00063198-200003000-00012