You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан виробничого травматизму та інвалідності робітників сільського господарства

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.067

Цапко В.Г.1, Войналович О.В.1, Постолюк М.Ф.2, Дрозденко Е.М.2, Коваленко В.П.2, Стеренбоген М.Ю.3

Стан виробничого травматизму та інвалідності робітників сільського господарства

1 Національний аграрний університет, м. Київ

2 Управління у Київській області Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нешасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, м. Київ

3 Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено поглиблене соціально-гігієнічне вивчення контингенту потерпілих внаслідок виробничого травматизму та професійних захворювань протягом 2001—2005 рр. на підприємствах Київської області. За матеріалами щодо 2463 потерпілих на виробництві проаналізовано показники інвалідності залежно від її групи та вікового цензу, виявлено основні закономірності та тенденції поширення, причини інвалідності серед даного контингенту працівників.

Ключові слова: умови праці, виробничий травматизм, професійні захворювання, інвалідність, реабілітація

Література

  1. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз,- К.: Авіцена. 2006.316с.
  2. Кундієв ЮЛ., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти//Медицина праці.- 2006,- № 1.- С. 3-8. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.003
  3. Кундієв Ю.1., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спо- стереження//Медицина праці.-2005.-№’1.-С. 3-11. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
  4. Нагорна А.М. Основні медико-демографічні характеристики здоров'я населення працездатного віку в Україні//Медицина праці.- 2005 - №3-4 -С. 12-19. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.012
  5. Войналович О.В., Подобєд І.М., Рєпін В.М. Аналіз причин травматизму в сільськогосподарському виробництві України//Проблеми охорони праці в Україні: 36. наук, праць.- К.: ННДІОП, 2005,- Вип. 10,- С. 23-38.