You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(30) 2012

Український журнал з проблем медицини праці 2(30) 2012

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Варивончик Д. В.

Оцінка канцерогенної небезпеки азбестоцементного виробництва України, RUS, pp. 3-13

Передерій Г. С., Ластков Д. О., Партас О. В., Ніколенко О. Ю., Зайка Д. С.

Гігієнічне дослідження порядку діагностики професійних захворювань гірників вугільних шахт, рекомендації щодо його удосконалення, UKR, pp. 14-23

Штанько В. Л.1, 2, Варивончик Д. В.

Умови праці в протитуберкульозних закладах України як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження - 2011 рік), UKR, pp. 24-30

Нагорна А. М., Павліченко О. Ф.

Захворюваність працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках, за даними поглиблених медичних оглядів, UKR, pp. 31-37

Гречківська Н. В.

Створення сучасних інформаційних систем для аналізу результатів медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці, UKR, pp. 38-41

Коршун М. М., Антоненко А. М.

Порівняльна гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні гербіциду МайсТер Пауер OD на посівах кукурудзи, розрахованого з використанням різних методичних підходів, UKR, pp. 42-48

Бобко Н. А.

Віково-стажеві зміни в регуляції кровообігу в операторів напруженої змінної праці при різних характеристиках робочого навантаження, RUS, pp. 49-55

Нехорошкова Ю. В.

Дослідження обміну катехоламінів в різних професійних групах працівників МНС, RUS, pp. 56-60

Лазаренко І. А., Деркач Є. А., Мельникова Н. М.

Вплив Глутаргіну на пул вільних амінокислот крові щурів за отруєння різними дисперсними формами свинцю, UKR, pp. 61-65

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Андрейчин М. А., Кундієв Ю. І., Копча В. С.

PПроблема професійних інфекційних хвороб в Україні, UKR, pp. 66-78

Кальниш В. В.

До питання про вдосконалювання гігієнічної класифікації по оцінці напруженності праці, RUS, pp. 79-89

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 90-92