You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Створення сучасних інформаційних систем для аналізу результатів медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Гречківська Н. В.

Створення сучасних інформаційних систем для аналізу результатів медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті висвітлено та обґрунтовано необхідність сучасного підходу до підвищення ефективності системи профілактики професійних захворювань шляхом розробки та впровадження сучасних інформаційних систем з урахуванням вимог сучасних нормативних документів. Надані методичні підходи та визначені одиниці спостереження для створення медичної бази даних за результатами профілактичних медичних оглядів.

Ключові слова: професійні захворювання, профілактика професійних захворювань, здоров’я працюючої людини, інформаційна система, електронна база даних

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- Київ: Авіцена, 2006.- 316 с.
 2. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 2.- С. 3-11.
 3. Осадчий В. Криза та умови праці / В. Осадчий // Охорона праці.- 2010.- № 5.- С. 51.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» № 1232 від 30.11.2011р.
 5. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений Наказом МОЗ України від 23.05.2007 р., № 246.
 6. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров'я працюючих в Україні на 2006 - 2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 3-4.- С. 4-10.
 7. Проблемы старения и профессионального долголетия трудоспособного населения / Артамонова В. Г., Хурцилава О. Г., Хавинсон В. Х., Башкарёва А. С. // Материалы Х Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».- Москва, 2011.- С. 27-29.
 8. Вопросы разработки информационно-аналитических систем и моделирующих структур для профессиональной отрасли / Бирюков А. П., Клёпов А. Н., Охрименко Д. В., Фадеев М. Н. // Материалы Х Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».- Москва, 2011.- С. 71-73.
 9. Буршманов А. Ю. Новые аспекты предварительных и периодических медицинских осмотров / А. Ю. Буршманов, А. С. Крестов // Материалы Х Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».- Москва, 2011.- С. 92-93.
 10. Руководство Р2.2-755-99. «Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» // Издание официальное.- М.: Минздрав России, 1999.
 11. Сучасні методи проведення медичних оглядів працівників певних категорій / М. Г. Карнаух, О. Л. Про- копчук, Т А. Ковальчук, Л. А. Ткач.- Кривий Ріг, 2007.- 339 с.
 12. Капустник В. А. Професійні хвороби / В. А. Капустник, І. Ф. Костюк.- Київ: ВСВ «Медицина», 2011.- С. 9-36.
 13. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Анто- монов, В. А. Капустник, И. Ф. Костюк.- Киев, 2006.558 с.
 14. Диагностика состояния человека: математические подходы / Богомолов А. В., Гридин Л. А., Кукушкин Ю. А.,Ушаков И. Б.- М.: Медицина, 2003.- 464 с.