You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Проблема професійних інфекційних хвороб в Україні

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Андрейчин М. А.2, Кундієв Ю. І.1, Копча В. С.2

Проблема професійних інфекційних хвороб в Україні

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Стисло висвітлено клініко-епідеміологічні відомості про ряд професійних інфекційних захворювань: сибірку, ящур, бруцельоз, сап, меліоїдоз, туляремію, весняно-літній кліщовий енцефаліт, гемоконтактні вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, деякі вірусні, бактерійні та грибкові шкірні хвороби. Наведено основні профілактичні заходи, передбачені законодавством України, щодо професійного інфікування. Також автори дають пропозиції стосовно поліпшення захисту вітчизняного медперсоналу.

Ключові слова: професійні інфекційні хвороби, захворюваність, профілактика

Література

 1. Артамонова В. Г Профессиональные болезни: Учебник.- 4-е изд., перераб. и доп / Артамонова В. Г, Мухин Н. А.- М.: Медицина, 2004.- 480 с.
 2. Андрейчин М. А. Важливі зоонози / Андрей- чин М. А., Булгаков В. А, Шабловська Є. О.- Київ: Здоров'я, 1994.- 256 с.
 3. Андрейчин М. Біотероризм: Медична протидія / Андрейчин М., Копча В.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 300 с.
 4. Cieslak T. J. Clinical and Epidemiologic Principles of Anthrax / Cieslak T. J., Eitzen E. M. // Emerging Infectious Diseases.- 2005.- V. 5, № 4.- P 555-560.
 5. Іовенко А. В. Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України / Автореф. дис. ...канд. вет. наук.- Одеса, 2005.- 18 с.
 6. Large-scale quarantine following biological terrorism in the United State / Barbera J., Macintyre A., Gostin L. [et al.] // JAMA.- 2001.- V. 286.- P. 2711-2717.
 7. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979 / Meselson M., Gillemin J., Hugh-Jones M. [et al.] // Science.- 1994.- V. 209.- P 1202-1208.
 8. Яковлев Е. В. Влияние чрезвычайных ситуаций на повседневную жизнь населения Тамбовской губернии второй половины XIX - начала XX вв. и деятельность властей и общественности по их предотвращению и преодолению последствий // Автореф. дисс. .канд. истор. наук.- Тамбов, 2004.22 с.
 9. Крамарєв С. О. Проблемні питання інфекційних хвороб в Україні / Крамарєв С. О. // Здоров'я України.- 2007.- № 2/1.- С. 7-8.
 10. Darwisl I. M. Field investigations of brucellosis in cattle and small ruminants in Syria, 1990-1996 / Darwisl I. M., Benkirane A. // Rev. Sci. Tech.- 2001.- V. 20, № 3.- P 769- 774.
 11. Ученые обезвредили бактерию-возбудителя «вьетнамской часовой бомбы» // http://eco.ria.ru/ discovery/20111111/486222882.html
 12. Yuddhakul V. Epidemiology of Burkholderia pseudomallel in Thailand / Yuddhakul V. // Am. J. Trop. Med. Hyg.- 1999.- V. 60, № 3.- P 458- 461.
 13. Croddy E. Tularemia, biological warfare, and the battle for Stalingrad (1942-1943) / Croddy E., Krcaloya S. // Mil. Med.- 2001.- V. 166, № 10.- P 837- 842.
 14. Герасименко Т. В. Районування території України за ступенем епідеміологічного ризику зараження на туляремію / Герасименко Т. В., Могилев- ський Л. Я., Хабло З. А. // Інфекційні хвороби.- 2011.- № 2 (64).- С. 42- 46.
 15. Морочковський Р С. Епідеміологічні ознаки кліщового енцефаліту на Волині / Р С. Морочковський // Інфекційні хвороби.- 2011.- № 3.- С. 85- 86.
 16. Инфекционные болезни животных: Под ред. А. А. Сидорчука / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутин, Е. С. Воронин [и др.].- М.: КолосС, 2007.- 671 с.
 17. Копча В. С. Коров'яча віспа у людей / В. С. Копча // Інфекційні хвороби.- 2003.- № 2.- С. 110-111.
 18. Marcus R. Surveillance of healthcare workers exposed to blood from patients infected with the human immunodeficiency virus / R. Marcus // N. Engl. J. Med.- 2008.- № 319.- P. 1118- 1123.
 19. Васюкова Г. Ф. Клинические особенности профессиональных заболеваний внутренних органов у медицинских работников // Автореф. дисс. .канд. мед. наук.- Самара, 2005.- 22 с.
 20. Косарев В. В. Адекватная терапия периферических гемодинамических нарушений профессионального генеза / Косарев В. В., Измайлов Д. В., Макри- дин Д. К. // Тезисы 8 Национального конгресса «Человек и лекарство».- М., 2002.- С. 228.
 21. Марієвський В. Ф. Епідеміологічна характеристика внутрішньолікарняних гепатитів В і С та стратегія їх профілактики в сучасних умовах // Автореф. дис. ...д-ра мед. наук: 14.02.02 / АМН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Гро- машевського.- Київ, 2006.- 44 с.
 22. Shashall D. Ocupaional infection / D. Shashall // BMJ.- 2006.- № 313.- P 551- 554.
 23. Гепатиты и ВИЧ-инфекция у медицинских работников // Медицинская газета.- 22 февраля 2008.- № 13.
 24. Оперативна інформація міністерства охорони здоров'я України про захворювання на ВІЛ/СНІД протягом 1987 - 1 березня 2012 р. : http://www.moz.gov. ua/ua/portal/ms_statdisease/
 25. Меленко С. Р. Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД // Автореф. дис. .канд. мед. наук.- Київ, 2011.- 22 с.
 26. ВІЛ-інфекція в Україні // Інформаційний бюлетень.- 2011.- № 35 // http://dssz.gov.ua/index.php/ uk/operatyvna-informaciya/415-35
 27. Аналіз захворюваності на туберкульоз в Україні // http://www.likar.info/novosti-Ukrainy/news-17252- analiz-zahvoryuvanosti-na-tuberkuloz-v-ukrayini/
 28. Fenton M. J. Immunopathology of tuberclosis: roles of macrophages and monocyts. Review / Fenton M. J., Vermeulen M. W. // Infection and Immunity.- 2006.- V. 64, № 3.- P 683- 690.
 29. Косарев В. В. Профессиональные заболевания кожи / Косарев В. В., Бабанов С. А. // http:// consilium-medicum.com/magazines/cm/dermotology/ article/19583
 30. Захист медичних працівників від зараження інфекціями, що поширюються через кров, і утилізація медичних відходів / Устінавічєне Р, Сіпявічюс R, Янушкявічюс В., Лайшконіс А. // Інфекційні хвороби.- 2004.- № 4.- С. 89- 92.
 31. Авота М. А. Объективные и субъективные данные о профессиональной заболеваемости медицинских работников Латвии / Косарев В. В., Бабанов С. А. // Медицина труда и промышленная экология.- 2002.- № 3.- С. 33- 37.
 32. Наказ від 25.05.2000 № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВШ-інфекцію/СНЩ» // http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000525_120.html
 33. Стаття 26 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».
 34. Постанова Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 р. «Питання медико-соціальної експертизи» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1317-2009- /Ю0 %ВР