You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Захворюваність працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках, за даними поглиблених медичних оглядів

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Нагорна А. М.1, Павліченко Е. Ф.2

Захворюваність працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках, за даними поглиблених медичних оглядів

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 ДП «Український НДІ промислової медицини», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

У статті наведено дані щодо захворюваності працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках, за даними поглиблених медичних оглядів.Встановлено, що рівні поширеності хвороб ока та придаткового апарату, органів травлення, сечостатевої системи в працівників достовірно вищі в порівнянні з контрольною групою. Виявлено залежність рівнів захворюваності працюючих від умов праці, віку та стажу роботи в шкідливих умовах.

Ключові слова: стан здоров’я, медичні огляди, вибуховими вік, стаж

Література

 1. Твердий В. В. Екологічна безпека та охорона праці під час підривних робіт на кар'єрі / В. В. Твердий, І. А. Лучко // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2010.- № 2 (18).- С. 48-54.
 2. Поплавський В. А. Щодо змісту попередніх випробувань вибухових речовин для кар'єрних свердловинних зарядів / В. А. Поплавський, І. В. Косенко // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2010.- № 2 (18).- С. 99-122.
 3. Поплавський В. А. Джерела небезпеки для навколишнього середовища під час поводження з вибуховими матеріалами / В. А. Поплавський // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2009.- № 1 (13).- С. 21-27.
 4. Павліченко О. Ф. Захворюваність з тимчасовою непрацездатністю в працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2008.- Т. 12, № 2.- С. 248-252.
 5. Павліченко О. Ф. Рівні та структура захворюваності з тимчасовою непрацездатністю у робітників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2009.- Т 13, № 1.- С. 138-142.
 6. Лубянова И. П. Медицинские осмотры - эффективный метод профилактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний работающего населения / Лубянова И. П., Тимошина Д. П. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 4 (12).- С.61-70.
 7. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: наказ № 246 МОЗ України від 21.05.2007 р.- Зареєстровано в Мін. юст Укр. 23 липня 2007 р. за № 846/14113 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2007.- № 8.- С. 72-126.
 8. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. Десятий перегляд: [текст] / Український інститут громадського здоров'я.- Женева: ВООЗ, 1998.- Т 1, частина 1.685 с.
 9. Методологія оцінки впливу чинників довкілля на здоров'я населення: вибір типу досліджень і показників (огляд літератури) / О. І. Тимченко, А. М. Сердюк, О. І. Турос О. І. [та ін.] // Журнал АМН України.- 2000.- Т 6, № 3.- С. 566-574.
 10. Профессиональный риск для здоровья работников: Руководство / [под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова].- М.: Тровант, 2003.- 448 с.
 11. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки. Руководство: Р.2.2. 1766-03.- М.: МЗ РФ, 2003.- 24 с.
 12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н.- К.: Морион, 2001.- 408 с.