You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічне дослідження порядку діагностики професійних захворювань гірників вугільних шахт, рекомендації щодо його удосконалення

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Передерій Г. С., Ластков Д. О., Партас О. В., Ніколенко О. Ю., Зайка Д. С.

Гігієнічне дослідження порядку діагностики професійних захворювань гірників вугільних шахт, рекомендації щодо його удосконалення

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У результаті гігієнічного дослідження порядку діагностики професійних захворювань доведено неповну відповідність принципів і критеріїв визначення причинно-наслідкових зв’язків захворювання з умовами праці вимогам об’єктивності. Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення порядку діагностики професійних захворювань, визначено спосіб запровадження їх у практику.

Ключові слова: гірники, професійні захворювання, діагностика

Література

 1. Принципы и критерии диагностики профессиональных заболеваний: Введение / Под ред. В. М. Валу- циной.- Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002.124 с.
 2. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Пер. с англ / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер.- М.: Медиа Сфера, 1998.- 352 с.
 3. Гринхальх Т Основы доказательной медицины: Пер. с англ.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.- 240 с.
 4. Денисов Э. И. Оценка профессионального риска в системе доказательной медицины // Бюлл. научн. совета «Медико-экол. проблемы работающих».- 2005.- № 3.- С. 37-42.
 5. Виноградов М. А. Проблема верификации в доказательной медицине.- Статьи на РМС-Экспо (http:// expo.rusmedserv.com/articl4.html, доступ 30.09.2005).
 6. Денисов Э. И. Доказательность в медицине труда: принципы и оценка связи нарушений здоровья с работой / Денисов Э. И., Чесалин П. В.- (http://expo. msmedserv.com/articl4.html).- 12 c.
 7. Методика гігієнічної оцінки професійних маршрутів гірників вугільних шахт / Передерій Г. С., Ласт- ков Д. О., Вєтров С. Ф. [та ін.] // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2011.- Т. 15, № 1.- С. 34-41.
 8. Технологія моніторингу умов праці та здоров'я працюючих в системі комплексної безпеки (СКБ) життя і професійного здоров'я гірників / Г. Передерій, І. Ященко, В. Уманський та ін.- Донецьк, 2010.- 13 с.
 9. Пылевая опасность в угольных шахтах. Прогнозирование и профилактика пневмокониоза / В. В. Суханов, Ю. В. Костин.- М., 1990.- 83 с.
 10. Критерии профессиональных рисков как основа для усовершенствования гигиенической классификации труда / Чернюк В. И., Витте П. Н., Меняйло Н. И. [и др.] // Здоров'я та довкілля.- 2000.- № 2.- С. 49-53.
 11. Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах. І. 3.3.3135-2006 / Передерій Г. С., Теплова Т. С., Шаптала А. А. [та ін.].- Київ, 2007.- 31 с.
 12. Пономаренко А. М. Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції прийнятного ризику / Пономаренко А. М., Передерій Г. С., Мухін В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 4.- С. 23-31.
 13. Технологія моніторингу умов праці та здоров'я працюючих в системі комплексної безпеки життєдіяльності і професійного здоров'я шахтарів / Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О. [та ін.].- Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2010.- Т. 14, № 1.- С. 189-194.