You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(25) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 1(25) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф.

Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці, УКР, 12-22


Бобко Н. А., Захаренко М. І.

Гігієнічна характеристика умов праці машиністів енергоблоків теплових електростанцій україни в період реструктуризації галузі в 1990-2010 роках, РОС, 23-27


Яворовський О. П., Веремей М. І., Шевцова В. М., Бобир В. В., Зінченко Т. О., Полотай В. В., Рагуля А. В.

Фізіолого-гігієнічна характеристика умов праці при виробництві нанокристалічного порошку титанату барію методом безперервного термічного синтезу, УКР, 28-34


Коршун М. М., Краснокутська Л. М.

Солі як об'єкт гігієнічного нормування в повітрі робочої зони, РОС, 35-41


Вороніна В. М., Світлий С. С.

Обґрунтування гігієнічних норматив D-аллетрина в повітрі, РОС, 42-45


Соколова М. П.

Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах, УКР, 46-52


Чернюк В. І., Вітте П. М., Мазур В. В.

Дослідження ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів вугільних шахт львівської області, УКР, 53-56


Кравчук В. В., Кальниш В. В.

Особливості мобілізації резервів адаптації організму льотчиків із різним рівнем розвитку хронічної втоми, УКР, 57-62


Марченко М. Л., Бездєнєжних Н. О., Фахмі М.

Вивчення цитотоксичної дії наночастинок металів на культурі клітин людини в експериментах in vitro, УКР, 63-70


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Александрова Л. Г.

До проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища хімічними речовинами, УКР, 71-81


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 82-85


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Симонова Н. В.

К ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНОГО НАДЗОРА В ДОНБАССЕ (из записок заслуженного врача Украины), 86-88