You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(25) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 1(25) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф.

Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці , UKR, pp. 12-22

Бобко Н. А., Захаренко М. І.

Гігієнічна характеристика умов праці машиністів енергоблоків теплових електростанцій україни в період реструктуризації галузі в 1990-2010 роках , RUS, pp. 23-27

Яворовський О. П., Веремей М. І., Шевцова В. М., Бобир В. В., Зінченко Т. О., Полотай В. В., Рагуля А. В.

Фізіолого-гігієнічна характеристика умов праці при виробництві нанокристалічного порошку титанату барію методом безперервного термічного синтезу , UKR, pp. 28-34

Коршун М. М., Краснокутська Л. М.

Солі як об'єкт гігієнічного нормування в повітрі робочої зони , RUS, pp. 35-41

Вороніна В. М., Світлий С. С.

Обґрунтування гігієнічних норматив D-аллетрина в повітрі , RUS, pp. 42-45

Соколова М. П.

Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах , UKR, pp. 46-52

Чернюк В. І., Вітте П. М., Мазур В. В.

Дослідження ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів вугільних шахт львівської області , UKR, pp. 53-56

Кравчук В. В., Кальниш В. В.

Особливості мобілізації резервів адаптації організму льотчиків із різним рівнем розвитку хронічної втоми , UKR, pp. 57-62

Марченко М. Л., Бездєнєжних Н. О., Фахмі М.

Вивчення цитотоксичної дії наночастинок металів на культурі клітин людини в експериментах in vitro , UKR, pp. 63-70

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Александрова Л. Г.

До проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища хімічними речовинами , UKR, pp. 71-81

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 82-85

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Симонова Н. В.

К ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНОГО НАДЗОРА В ДОНБАССЕ (из записок заслуженного врача Украины), pp. 86-88