You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.046

Соколова М. П.

Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведена оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах. Дослідження складалося з трьох частин: вивчення виявлення професійної патології в Україні за 2008 — 2010 рр.; за показниками анкетування лікарів із гігієни праці та профпатологів було проведено медико-соціальне дослідження щодо відповідності медичних оглядів «Положенню про проведення періодичних медичних оглядів працівників певних категорій»; було проаналізовано досвід роботи медичних комісій м. Києва, що мають ліцензію на проведення періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці. За результатами аналізу обґрунтовано практичні рекомендації для вдосконалення організації та проведення періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах.

Ключові слова: періодичні медичні огляди, шкідливі та небезпечні умови праці, професійна патологія, рекомендації

Література

  1. Басанець А. В. Проблеми професійної патології в Україні та роль профпатологічної служби у збереженні трудового потенціалу / А. В. Басанець, А. М. Нагорна // Актуальні питання професійних захворювань в Україні (24-25 квітня 2008 року): матеріали науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ.- 2008.- С. 4 - 6.
  2. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.316 с.
  3. Нагорна А. М. Загальна і професійна захворюваність працюючого населення // Матер. XIV з'їзду гігієністів України «Гігієнічна наука та практика на рубежі століть» / А. М. Нагорна // Дніпропетровськ, 2004.- Т 2.- С. 29-32.
  4. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007 р.
  5. Руководство для разработчика рекомендаций. Публикация SIGN № 50.- Москва: Медиасфера.- 2004.- С. 41-60.
  6. Соколова М. П. Особливості виявлення професійних захворювань серед працівників підприємств Київської області / М. П. Соколова // Гигиена труда.- Вып. 34, Т 2.- С. 795-802.
  7. Соколова М. П. Характеристика професійної захворюваності працюючих м. Києва / М. П. Соколова, І. Г Кононова, С. К. Зелена // Гигиена труда.- Вып. 35.- С. 419-424.
  8. Хелковский-Сергеев Н. А. Всемирный день охраны труда: здоровье работающих - основа благосостояния общества / Н. А. Хелковский-Сергеев // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 4.- С.1-4.