You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування гігієнічних норматив d-аллетрина в повітрі

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.042

Вороніна В. М., Світлий С. С.

Обґрунтування гігієнічних норматив d-аллетрина в повітрі

Інститут екогігієни та токсикології імені Л. І. Медведя, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Інсектицид d-аллетрин за своєю хімічною структурою відноситься до синтетичних піретроїдів. Установлені параметри токсичності інсектициду при надходженні до організму лабораторних тварин через дихальні шляхи, шлунково-кишковий канал, шкірний покрив, NOEL при пероральній та дермальній дії в умовах підгострого та субхронічного експерименту, NOEL при вивченні хронічної токсичності, NOEL при дослідженні віддалених ефектів. Ураховуючи його ступінь небезпечності, ризику розвитку патології загального генезу при дії речовини, рекомендовані величини ОБРВ d-аллетрина: у повітрі робочої зони — 0,3 мг/м3, в атмосферному повітрі — 0,01 мг/м3.

Ключові слова: інсектицид, d-аллетрин, синтетичні піретроїди, гігієнічний норматив, повітря робочої зони, атмосферне повітря

Література

  1. Allethrins. Allethrin, d-allethrin, bioallethrin, s-bioallethrin, esbiotrin /Environmental Health Criteria 87.- Geneva : World Health Organization, 1989.- 75 p.
  2. Allethrin (17) / The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1/ The British Crop Protection Council.
  3. IPCS. International Programme on Chemical Safety. Summary of toxicological evaluations performed by the joint FAO/WHO meeting on pesticide residues [JMPR].- Geneva, 1993.- 120 p.
  4. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 4000-85: Утв. 15.09.85/МЗ СССР,- К., 1985.- 22 с.
  5. Методические указания по установлению расчетных нормативов в воде хозяйственно-питьевого назначения, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест с использованием ЭВМ: Утв.01.07.87/МЗ СССР,- К., 1987.- 14 с.
  6. Методичні вказівки. Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МВ 2.2.6-111. - 2004.- 33 с.
  7. Prallethrin (631) / The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1. The British Crop Protection Council.
  8. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності. ДСаНПіН 8.87.1.002.- Київ, 1998.