You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна характеристика умов праці машиністів енергоблоків теплових електростанцій України в період реструктуризації галузі в 1990-2010 роках

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.023

Бобко Н. А., Захаренко М. І.

Гігієнічна характеристика умов праці машиністів енергоблоків теплових електростанцій України в період реструктуризації галузі в 1990-2010 роках

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

На базі аналізу 304 карт умов праці виявлено, що провідним шкідливим виробничим фактором на робочих місцях машиністів енергоблоків ТЕС є напруженість праці (клас 3.3), що підвищує ризик формування патології ССС. Параметри мікроклімату й шуму кваліфікуються в середньому як шкідливі класу 3.2 та 3.1 відповідно, проте на третій частині робочих місць перевищує середньо групові рівні, і кваліфікуються переважно як шкідливі класу 3.3 та 3.2 відповідно. Тяжкість виконуваної роботи відповідає класу 3.1 за рахунок вираженої гіподинамії.

Ключові слова: напруженість праці, важкість праці, шум, мікроклімат, оператор

Література

  1. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умственного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжанов- ская, В. В. Кальниш.- К.: Здоров'я, 1987.- 157 с.
  2. Murata K. Cardiovascular dysfunction due to shift work / K. Murata, E. Yano,, T Shinozaki // J. of Occup. and Environ. Med.- 1999.- 41.- P. 748-753.
  3. Stress-associated hypertension in the work place: results of the STARLET project / Luders S., Hammersen F., Kulschewski A. [et al.] // Dtsch. Med. Wochenschr- 2006.- V. 131, № 46.- P. 2580-2585.
  4. Братухин А. Г. Факторы риска и выявление производственно-обусловленных нарушений деятельности системы кровообращения у работников основных профессий теплоэнергетического комплекса: дис. канд. мед. наук : спец. 14.00.07 / Братухин Александр Георгиевич.- Омск, 2004.- 140 с.
  5. Захаренко М. И. Микроклимат тепловых электростанций различных климатических районов СССР, влияние его на организм рабочих основных профессий и меры по нормализации : дис. канд. мед. наук : спец. 14.00.07 / Захаренко М. И.- К., 1977.- 219 с.
  6. Кундиев Ю. И. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях / Ю. И. Кундиев, А. О. Навакатикян, В. А. Бузунов.- М.: Медицина, 1982.- 224 с.
  7. Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль. Практическое руководство в двух томах: ред.: Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, Н. А. Куралесин [и др.].- М. : Мед., 1999.- Т. 1.- 326 с.- Т. 2.- 440 с.
  8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Наказ МОЗ України № 528 від 27.12.2001.- К., 2001.- 47 с.