You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Дослідження ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів вугільних шахт Львівської області

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.053

Чернюк В. І.1, Вітте П. М.1, Мазур В. В.2

Дослідження ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів вугільних шахт Львівської області

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

2 Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Повна стаття (PDF), UKR

У дослідженні проведено аналіз професійного ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну та надано кількісну оцінку професійних факторів ризику. Установлено, що професії прохідника та гірничого робітника очисного вибою є вібронебезпечними з високим ризиком виникнення вібраційної хвороби та вегето-сенсорної поліневропатії рук від впливу локальної вібрації.

Ключові слова: дослідження ризиків, шахтарі, вібраційна хвороба, вегето-сенсорна поліневропатія рук, Львівська область

Література

  1. Методичні рекомендації: оцінка виникнення та управління ризиками виробничо-обумовлених захворювань та травм на робочому місці / Д. В. Вари- вончик, А. М. Нагорна, П. М. Вітте, М. П. Соколова.- К., 2010.- 20 с.
  2. Оценка риска вибрационной патологии у шахтеров / [А. М. Олещенко, Д. В. Суржиков. Л. Н. Шпагина, Е. А. Панаиотти] // Медицина труда и промышленная экология.- 2001.- № 7.- С. 42-44.
  3. Ластков Д. О. Оценка профессионального риска для здоровья шахтеров, работающих в выбросоопасных участках шахт / Д. О. Ластков, О. В. Партас, Л. Н. Ткаченко // Гигиена труда: сб. науч. тр.- К., 2001.- Вып. 31.- С. 18-27.
  4. Вищипан В. П. Умови праці, що впливають на розвиток вегетативно-сенсорної поліневропатії у гірників Кривбасу / В. П. Вищипан // Гигиена труда : сборник научных трудов.- 2000.- № 31.- С. 28-31.
  5. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К. : Авіцена, 2006.- 316 с.
  6. Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины / В. В. Мухин, М. А. Стрельников, Н. М. Харковенко, Н. Т. Седова // Здоров'я працюючих: під редакцією В. В. Мухіна.- Донецьк : ФЛП Дмитренко, 2010.- 380 с.; С. 236-244.
  7. Glenn D. Sampling the Evidence of Extension Program Impact / D. Glenn // Program Evaluation and Organizational Development, IRAS, University of Florida. PEOD-5. October, 1992.- 5 р.