You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища хімічними речовинами

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.071

Александрова Л. Г.

До проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища хімічними речовинами

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті висвітлено актуальні питання щодо гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища потенційно небезпечними хімічними речовинами, сучасні вимоги до методик вимірювання їхньої масової концентрації в повітрі робочої зони, а також можливості використання показників біомоніторингу для визначення якості виробничого середовища.

Ключові слова: гігієнічний контроль, виробниче середовище, забруднення повітря робочої зони, хімічні речовини, нормативні документи, біологічний моніторинг

Література

 1. Український журнал з проблем медицини праці.- 2007.- № 3.- С. 3-8.
 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 3. Закон України «Про охорону праці», стаття 13.
 4. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно- епідеміологічний нагляд): за ред. А. М. Шевченка, О. П. Яворовського / Л. Г. Александрова, М. І. Веремей, Л.Т. Гвозденко [та ін.].- Вінниця: Нова книга, 2005.528 с.
 5. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методические указания.- М. : Минздрав СССР, 1985.- 17 с.
 6. Гигиена и токсикология смазочно-охлаждающих жидкостей / Кундиев Ю. И., Трахтенберг И. М., Поруцкий Г. В. [и др.].- Киев: Здоров'я, 1982.- 120 с.
 7. Гигиеническая оценка условий труда в процессе применения СОЖ МР-3 и МР-54 / Рожковская Г. П., Поруцкий Г. В., Хохолькова Г. А. [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия, 1980, № 20.- С.54-60.
 8. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Методические указания № 3141-84 от 01.11.1984.- М.: МЗ СССР, 1985.- 151 с.
 9. Третьякова О. В. Токсиколого-гігієнічна оцінка продуктів горіння полімерних матеріалів (механізм дії, експериментальнеобгрунтування засобів профілактики отруєнь): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Третьякова О. В.- Київ, 2010.- 20 с.
 10. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22.- М.: МЗ СССР, 1988.- С. 336-344.
 11. Брейдак Ю. Г Гігієнічна регламентація полі- мервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Брейдак Ю. Г- Київ, 2010.- 18 с.
 12. Туркіна В. А. Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві (умови праці, критерії безпеки, класифікація, контроль): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Туркіна В. А.- Київ, 2003.- 17 с.
 13. Гігієнічна оцінка технологічного процесу синтезу аніонних азобарвників / В. В. Дерпак, І. С. Загайке- вич, З. Б. Суслик [та ін.] / Гігієна населених місць. Вип.41.- Київ: ІГМЕ ім. О. Марзеєва, 2003.- С. 170-173.
 14. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Справочное издание / С. И. Муравьева, М. И. Буковский, Е. К. Прохорова [и др.].- М.: Химия, 1991.- 368 с.
 15. Санитарно-химический контроль воздуха промышленных предприятий / С. И. Муравьева, М. Д. Бабина [и др.].- М.: Химия, 1991.- 345 с.
 16. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 25.- М. : МЗ СССР, 1989.- С. 163-167.
 17. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 26.- М.: ТОО «Рарогъ», 1992.- С. 142-145.
 18. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 27. Ч. 2.- М.: ТОО «Рарогъ», 1992.- С. 392-396.
 19. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 27. Ч. 1.- М.: МП «Рарогъ», 1992.- С. 37 -41.
 20. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19.- М.: МЗ СССР, 1984.- С. 102-105.
 21. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9 (перераб. ТУ).- М.: МЗ СССР, 1986.- С. 23-27, 34-39.
 22. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 21.- М. : МЗ СССР, 1986.- С. 181-187.
 23. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (перераб. и доп.). Выпуск № 12.- М.: ТОО «Рарогъ», 1994.- С. 129-133.
 24. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (перераб. и доп.). Выпуск № 12.- М.: ТОО «Рарогъ», 1994.- С. 163-168.
 25. Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Выпуск ХУ,- М. : МЗ СССР, 1979.- С. 32-41.
 26. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе.- М.: ЦРИА «Морфлот», 1981.- 64 с.
 27. Методические указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде. Вып.1.- Нижний Новгород, 1991.155 с.
 28. Методические указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде.- М.: МП «Рарогъ», 1992.- 104 с.
 29. Трахтенберг И. М. Основные показатели физиологической нормы у человека. Руководство для токсикологов: ред. И. М. Трахтенберг / И. М. Трахтенберг, В. А. Тычинин.- К.: ИД «Авиценна», 2001.- 372 с.