You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(70) 2022, том.18, №1, 2022

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2022.01

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Сисоєнко І.В.

Нормативно-правові аспекти регулювання процедури розслідування професійного захворювання на COVID-19, УКР, 3–11


Нагорна А.М.

Професійна захворюваність в Україні в період пандемії COVID-19: епідеміологічний аналіз, УКР, 12–21


Стоянова Р., Цекова І., Вангелова К.

Cтрес та втома у медсестер відділення інтенсивної терапії в Cофії, АНГЛ, 22–28


Бобко Н.А., Довгопола С.П.

До питання про зв’язок робочого напруження та функціонального стану хірургів лікарні швидкої допомоги, РОС, 29–41


Мартіросова В.Г., Галинський О.Д., Сорокін В.М.

Створення комфортного світлового середовища для робочих місць офісних працівників – проблема гігієни освітлення, РОС, 42–51


Яструб Т.О.

Ідентифікація небезпеки для працюючих від комплексного впливу піретроїдних інсектицидів на основі альфа-циперметрину з використанням нових токсикологічних даних, УКР, 52–62


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Леонов Ю.І., Назаренко В.І., Міщенко І.

Мікрофлора офісних приміщень та профілактика її шкідливого впливу на організм працюючих, АНГЛ, 63–70


Саркіс-Іванова В.В.

Психогігієнічна оцінка впливу ізоляції на життєдіяльність студентів закладів вищої освіти в умовах епідемії COVID-19 (огляд літератури), УКР, 71–78