You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(45) 2015

Український журнал з проблем медицини праці 4(45) 2015

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., П'ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення, UKR, pp. 3-9

Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю.

До питання контролю наноматеріалів у виробничому середовищі, ENG, pp. 10-13

Kalnish V. V.

Шляхи удосконалення професійного психофізіологічного добору та моніторингу професійно важливих якостей спеціалістів, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою, RUS, pp. 14-25

Александрова Л. Г., Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф.

Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів, UKR, pp. 26-38

Чередніченко І. М.

Гігієнічна оцінка випромінювання компактних люмінесцентних ламп UKR, pp. 39-46

Пельо І. М.

Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі UKR, pp. 47-53

Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму UKR, pp. 54-61

Севальнєв А. І., Шаравара Л. П.

Оцінка професійного ризику порушення здоров'я працівників провідного металургійного підприємства UKR, pp. 62-68

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Андрущенко Т. А., Басанець А. В.

Порушення системи репарації днк у шахтарів, що індуковані дією професійних факторів. Повідомлення 2 UKR, pp. 69-78

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 79-81

ІНФОРМАЦІЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ», pp. 82-85


РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ И. П. ЛУБЯНОВОЙ «ИЗБЫТОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО И ПАТОЛОГИЯ У РАБОЧИХ СВАРОЧНЫХ ПРОФЕССИЙ» ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА Ю. И. КУНДИЕВА, pp. 86