You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До питання контролю наноматеріалів у виробничому середовищі

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.010

Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю.

До питання контролю наноматеріалів у виробничому середовищі

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Стан проблеми. В сучасних умовах, коли швидкими темпами зростає виробництво та застосування наноматеріалів, першочерговим завданням є оцінка ризику в сфері нанотехнологій, гігієнічне нормування, контроль за наномате- ріалами у виробничому середовищі. Це, в свою чергу, потребує оцінки експозиції працюючих на робочих місцях. Мета дослідження — визначити емісію наночастинок у повітря робочої зони під час різних виробничих процесів та оцінити сучасні методи контролю за наноматеріалами у виробничому середовищі.

Матеріали та методи дослідження. Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на дифузному аерозольному спектрометрі ДАС-2707.

Результати. Відповідно до рівнів емісії наночастинок у повітря робочої зони найбільша потенційна небезпека пов’язана з таким нанотехнологічним процесом, як електронно-променевий синтез у вакуумі, а також із виробни­чими процесами, які не пов’язані з нанотехнологіями (електрозварювання, виплавка вторинного свинцю). Висновки. Встановлено, що емісією наночастинок у повітря робочої зони можуть супроводжуватися як виробничі процеси, кінцевим продуктом яких є наноматеріали, так і традиційні процеси, що не є нанотехнологічними. Виробничий контроль наноматеріалів потребує сучасних вимірювальних пристроїв та застосування спеціально розроблених для даних цілей методик відбору проб.

Ключові слова: наночастинки, наноматеріали, повітря робочої зони

Література

  1. ISO/TS 80004:2015. Nanotechnologies – Vocabulary, Part 2: Nano­objects, 10 p.
  2. ISO/TS 80004:1:2015. Nanotechnologies – Vocabulary, Part 1: Core terms, 3 p.
  3. BSI­British Standards. 2007, Nanotechnologies. Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials. Part 2, PD 6699­2, BSI.
  4. Демецька, О. В., Андрусишина, І. М., Ткаченко, Т. Ю. 2013 р. «Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які професійно контактують з техногенними наночастинками», Український журнал з проблеми медичних робіт, вип. 4, стор. 47–53.
  5. Демецька, О. В., Леоненко, О. Б., Ткаченко, Т. Ю., Супрун, В. І. 2012, «Дослідження динаміки концентрації надтонких частинок, що виділяються при зварюванні», Український журнал охорони праці, вип. 1, с. 3–7.
  6. Kundiev, Yu. I. [et. al.]. 2012, Method for determination of nanoparticles in air, Patent for Utility Model № 69801.
  7. Movchan, V. O. [et al.]. 2012, Method for determine of nanoparticles in working zone air, Patent for Utility Model № 72951.
  8. Babii, F. F. [et al.] 2013, Method of gas medium sampling for determination of presence and concentration of nano­particles of metals, Patent for Utility Model № 77782.
  9. Yavorovskyi, O. P. [et al.]. 2012, Method for hygienic control of content of nano­particles in the air of working area, Patent for Utility Model № 75831.