You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(20) 2009

Український журнал з проблем медицини праці 4(20) 2009

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Нагорна А.М., Риков С.О., Обухова Н.А., Басанець А.В., Харченко Т.Д.

Стан та удосконалення системи профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед працюючих в закладах охорони здоров'я України, UKR, pp. 3-15

Яворовський О.П., Венкіна В.І., Паустовський Ю.О.

Гігієнічні особливості умов праці лікарів-хірургів багатопрофільної клінічної лікарні , UKR, pp. 16-28


Пономаренко А.М., Передерій Г.С., Мухін В.В.

Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику» , UKR, pp. 29-31

Кононова І.Г.

Сучасні проблеми санітарно-епідеміологічного нагляду на підприємствах машинобудування , UKR, pp. 32-37

Діордічук Т.І.

Актуальність впровадження вимог стандартів серіі ohsas 18000 для покращання умов праці і профілактики захворюваності на автотранспортних підприємствах , RUS, pp. 38-43

Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Гиренко Т.В.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування в Україні фунгіцидів на основі піриметанілу , UKR, pp. 44-51


Дмитруха Н.М.

Вплив кверцетину та глутаргіну на показники периферичної крові і неспецифічної резистентності організму щурів за умови кадмієвої інтоксикації , UKR, pp. 52-57

Чудновець А.Я.

Гігієнічна оцінка мікроскопічних грибів у виробничому середовищі комбікормових підприємств , RUS, pp. 58-65

Назаренко В.І.

До питання механізмів біологічної рецепції магнітного поля 50 Гц , UKR, pp. 66-69

Журахівська Н.В., Остапенко Т.А., Басанець А.В.

Вивчення асоціації родинної агрегації неспецифічних бронхолегеневих захворювань з ризиком розвитку бронхолегеневої патології від впливу пилу хризотилового азбесту , UKR, pp. 70-74

ОБЗОРИ, ЛЕКЦІЇ

Кальниш В.В.

Сучасні підходи до аналізу надійності операторської діяльності , RUS, pp. 75-85

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 86-87

ЮВІЛЕЇ

Академик Л.К.Хоцянов. 120-летие со дня рождения, pp. 88