You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні проблеми санітарно-епідеміологічного нагляду на підприємствах машинобудування

DOI xxxxxxxx

Кононова І.Г.

Сучасні проблеми санітарно-епідеміологічного нагляду на підприємствах машинобудування

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Представлено матеріали щодо деяких аспектів санітарно-гігієнічного нагляду на підприємствах промисловості України, міста Київ та машинобудування, зокрема. Наведено дані про структуру підконтрольних об’єктів машинобудування та чисельності працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на них. Визначена кількість профзахворювань у галузі машинобудування в м. Київ.

Ключові слова: санітарно-епідеміологічний нагляд, дослідження факторів виробничого середовища, Україна, м. Київ, підприємства галузі машинобудування

Література

 1. Трахтенберг І.М. Гігієна праці та виробнича санітарія / І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В. Чеба- нова.- К.,1997.- 462с.
 2. Текущий санитарный надзор в промышленности и сельском хозяйстве /[ Чебанова О.В., Лащук Г.Н., Быстрова Л.Е. и др.].— К.: Здоровья,1988.- 240с.
 3. Руководство по гигиене труда. В 2-х томах/ под. ред. Измерова Н.Ф.— М.: Медицина,1987.-368с.
 4. Шевченко А.М., Борисенко Н.Ф., Пушкарь М.П. Санитарный надзор в промышленности / А.М. Шевченко, Н.Ф. Борисенко, М.П. Пушкарь.— К.: Здоровья, 1981.— 200с.
 5. Гігієна праці: Підручник за редакцією А.М. Шевченка.— К.: Інфотекс, 2000.— С. 508—526.
 6. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно- епідеміологічний нагляд) — за редакцією А.М. Шевченка, О.П. Яворовського.— Вінниця : НОВА КНИГА, 2005.— 608 с.
 7. Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні : епідеміологічний аналіз / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна.— К.: Авіцена, 2006.— 316 с.
 8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, 2001.
 9. Статистичний збірник « Україна у цифрах 2007 р.».- Консультант, 2008.- С. 62, 64, 113, 115.
 10. Статистичний щорічник України за 2007 рік Держкомстату України.- 571 с.
 11. Статистичний збірник «Економічна активність населення України 2007 р.».- К.,2008.- 224 с.
 12. Статистичний збірник « Праця України 2007 р.».- К.: Держкомстат України, 2008.- 406 с.