You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вивчення асоціації родинної агрегації неспецифічних бронхолегеневих захворювань з ризиком розвитку бронхолегеневої патології від впливу пилу хризотилового азбесту

DOI xxxxxxxx

Журахівська Н.В., Остапенко Т.А., Басанець А.В.

Вивчення асоціації родинної агрегації неспецифічних бронхолегеневих захворювань з ризиком розвитку бронхолегеневої патології від впливу пилу хризотилового азбесту

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

У статті наведено результати клініко-генеалогічного обстеження родин хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ) і фіброз та практично здорових працівників азбоцементних підприємств. Клініко-генеалогічним методом було обстежено 151 здорових (контрольна група) та 124 хворих на бронхолегеневу патологію (основна група) працівники азбоцементних підприємств зі стажем роботи в умовах впливу пилу, що містить хризотиловий азбест не менш ніж 5 років. Основна група складалася з осіб з ознаками фіброзу (78 осіб) та хворих на ХНЗЛ (46 осіб). Родинні випадки неспецифічної бронхолегеневої патології мали 19 % працівників групи з ознаками фіброзу та 17 % працівників групи ХНЗЛ. У групі контролю 27 % працівників мали родичів із неспецифічною бронхолегеневою патологією. Статистично вірогідних відмінностей між описаними частотами виявлено не було (р > 0,05).Отримані дані свідчать про відсутність асоціації між родинною агрегацією неспецифічних бронхолегеневих захворювань, та ризиком розвитку фіброзу та ХНЗЛ у працівників азбоцементних підприємств України.

Ключові слова: ХНЗЛ, фіброз, хризотиловий азбест, клініко-генеалогічне дослідження

Література

  1. Генные сети / [Н.А. Колчанов, Е.А. Ананько, Ф.А. Колпаков и др.] // Молекулярная биология- 2000.-Т 34, № 4.- С. 617-629.
  2. Баранов В.С. «Гени схильності» і генетичний паспорт / В.С. Баранов, М.В. Асеев, В.Е. Баранова // Природа.- 1999, № З.-С. 13-17.
  3. Бочков Н.П. Клиническая генетика / Н.П. Боч­ков.- М. : Геотар-мед, 2002.- 448 с.- ISBN 5-9231- 0080-0, 5-92310226-9.
  4. П’ятниця-ГЬрпинченко Н.К. Регулювання експо­зиційних доз пилу як засіб контрольованого безпеч­ного використання хризотилового азбесту / Н.К. П’ятниця-ГЬрпинченко // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.- № 1 (13).- С. 48-53.
  5. Бабич П.Н. Применение современных стати­ческих методов в практике клинических исследова­ний. Сообщение второе. Применение критерия хи- квадрат / П.Н, Бабич, С.Н. Лапач, А.В. Чубенко // Укр. медичний часопис.- 2003.- № 2.- С. 138-144.