You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Актуальність впровадження вимог стандартів серіі ohsas 18000 для покращання умов праці і профілактики захворюваності на автотранспортних підприємствах

DOI xxxxxxxx

Діордічук Т.І.

Актуальність впровадження вимог стандартів серіі ohsas 18000 для покращання умов праці і профілактики захворюваності на автотранспортних підприємствах

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS  

 

У статті наведено дані, що стосуються характеру трудової діяльності водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення. Зокрема, вивчено основні скарги, що стосуються характеру трудової діяльності водіїв, біологічний вік та темпи старіння, поширеність професійного стресу та синдрому «вигоряння».

Ключові слова: водії вантажних автомобілів, особливості характеру праці, професійний стрес, синдром «вигоряння»

Література

  1. Использование методики определения биологического возраста человека в донозологической диагностике: Метод. Рекомендации.- К., 1990.- 15 с.
  2. Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз / В.П. Войтенко.- К.: Здоров'я, 1990.- 165 с.
  3. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: тендерні аспекти / Під науковою редакцією С.Д. Макси- менка, Л.М.Карамушки, ТВ.Зайчикової.- К.: «Міле- ніум», 2006.- 365 с.
  4. ГН 3.3.5-8-6.61-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»-К.: МОЗ України, ГСЕУ, 2001.- 47 с.
  5. Belkic K. Occupational profile & cardiac risk: possible mechanisms & implications for professional drivers / K.Belkic, R. Emdad, T Theorell // Int. J. of Occup. Med. & Env. Health.- 1998.- V. 11, № 1.- P. 37-57.
  6. Belkic K., Savic C., Theorell T, Cizinsky S. Work Stressors & cardiovascular Risk: Assessment for Clinical Practice // WHO Psychosocial Center.Report № 256.- Stockholm, 1995.- 32 р.