You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику»

DOI xxxxxxxx

Пономаренко А.М.1, Передерій Г.С.2, Мухін В.В.2

Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику»

Міська санітарно-епідеміологічна станція, м. Київ

НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проаналізовано концепцію, базові принципи і положення здійснення гігієнічної оцінки умов праці. Підтверджено доцільність переходу від концепції «абсолютної безпеки» до концепції «прийнятного» ризику. Визначено концептуальні зміни методологічних підстав гігієнічної оцінки умов праці та шляхи щодо їх реалізації. Зміни передбачають удосконалення «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», зміну моделі медико-санітарної допомоги працівникам у шкідливих умовах, розробку відповідного правового, нормативно-методичного, інформаційного та телекомунікаційного забезпечення.

Ключові слова: умови праці, професійний маршрут, соціально-гігієнічний моніторинг, гірники, вугільні шахти

Література

 1. Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.- 316 с.
 2. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / Мухін В.В., Передерій Г.С., Басанець А.В., Харковенко Н.М // Український журнал з проблем медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
 3. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда / [Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. и др.] // Журнал АМН Украины.- 2001.- Т 7.- № 3.- С. 550-559.
 4. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / Под ред. Н.Ф. Измерова и Э.И. Денисова.- М. НИИ медицины труда РАМН, 2003.- 448 с.
 5. Чернюк В.И. Концепция профессионального риска здоровья - как основа совершенствования профилактики профессиональных заболеваний / В.И. Чернюк // Гигиена труда.- 2001.- Вып. 32.- С. 9-13.
 6. Чернюк В.І. Актуальні проблеми медицини праці у сучасних умовах / В.І. Чернюк, Г.С. Передерій // Довкілля та здоров'я.- 2003.- № 1.- С. 37- 40.
 7. Професійне здоров'я шахтарів - проблема соціальна і наукова / Москаленко В., Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г // Вісник НАН України.- 2001.- № 1.- С. 32-39.
 8. Кундиев Ю.И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт / Ю.И. Кундиев.- К.: Авицена, 2002.- 672 с.
 9. Collegium Ramazzini statement. The precautionary principle: implications for research and policy-making // Amer. J. Industr. Med.- 2004.- V.45.- № 6.- P. 380-381.
 10. Model for the work-relatedness of low-back pain / Lotters F., Burdorf A., Kuiper J., Miedema H. // Scand. J. Work Environ. Health.- 2003.- V.29.- № 6.- P. 431-440.
 11. Principles for the assessment of risks to human health from exposure to chemicals.- Environmental Health Criteria № 210.- Geneva: WHO, 1999.- 110 p.
 12. Sluieter J.K. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders / J.K. Sluieter, K.M. Rest, M.H.W. Frings- Dresen // Scand. J. Work Environ. Health.- 2001 .V. 27.- Suppl. 1.- 102 p.
 13. Мухін В.В. Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працюючих несприятливих чинників виробничого середовища і трудового процесу / В.В. Мухін, Г.С. Передерій // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2006.- № 1.- С. 54-60.
 14. Технологія автоматизованого соціально-гігієнічного моніторингу у вугільній галузі / Бережнов С.П., Мухін В.В., Передерій Г.С. та ін.] // Довкілля та здоров'я.- 2006.- № 4.- С. 40-46.
 15. Мухін В.В. Соціально-гігієнічний моніторинг стану здоров'я шахтарів / В.В. Мухін, Г.С. Передерій // СЕС: профілактична медицина.- 2006.- № 6.- С. 70-75.
 16. Питання удосконалення державного соціально- гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров'я гірників вугільних шахт / Передерій Г.С., Мухін В.В., Пономаренко А.М., Тімошина Д.П. // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань.- Донецьк.- 2007.- С. 150-156.
 17. Удосконалення системи медико-санітарного забезпечення працюючих у ризиконебезпечних галузях шляхом впровадження соціально-гігієнічного моніторингу (на прикладі вугільної промисловості). / Орда О.М., Бережнов С.П., Передерій Г.С., Пономаренко А.М. // Охорона здоров'я України.- 2008.- № 1.- С. 56-62.