You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні особливості умов праці лікарів-хірургів багатопрофільної клінічної лікарні

DOI xxxxxxxx

Яворовський О.П., Венкіна В.І., Паустовський Ю.О.

Гігієнічні особливості умов праці лікарів-хірургів багатопрофільної клінічної лікарні

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проводилася санітарно-гігієнічна оцінка умов праці і характеру трудового процесу лікарів-хірургів багатопрофіль- ної міської клінічної лікарні м. Київ за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Встановлено, що трудовий процес лікарів хірургічного профілю характеризується впливом на організм комплексу несприятливих виробничих чинників, серед яких провідними є висока напруженість праці, обумовлена інтелектуальним та емоційним навантаженням, нераціональним режимом праці і відпочинку та дія біологічних чинників. Відповідно до принципів загальної гігієнічної оцінки умов праці ГН 3.3.5-3.3.8;6.6.1-083-2001 р. робота хірургів відноситься до класу 3.4 (шкідливих 4 ступеня).

Ключові слова: умови праці, лікарі-хірурги, шкідливі фактори

Література

 1. Кундиев Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ /Ю.И. Кун­диев, А.М. Нагорная.- К.: Авиценна, 2007.- 396 с.
 2. Объективные и. субъективные данные о про­фессиональных заболеваниях медицинских работ­ников Латвии / [Авота М.А., Эглите М.Э., Матисане Л.В. и др.] // Медицина труда и промышленная эко­логия.- № 3.- 2002.- С. 33-37.
 3. Occupational morbidity in orthopaedic surgeons: a prospective controlled survey of860 doctors / CareySmith R. L., Basu R., Norrish A., Porteous M. J. L // Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume.- 2005.- V. 87-B.-P. 50.
 4. Risk of hepatitis C virus transmission from patients to surgeons: model based on an unlinked anonymous study of hepatitis C virus prevalence in hospital patients in Glasgow / [Thorbum D., Roy K., Cameron S.O., Johnston J. etal.] // Gut.-2003.-V. 52.-P. 1333-1338.
 5. Горблянский Ю.Ю. Актуальные вопросы про­фессиональной заболеваемости медицинских работ­ников / Ю.Ю. ГЬрблянский // Медицина труда и промышленная экология.- 2003.- № 1.- С.8-12.
 6. Профессиональная заболеваемость работников здравоохранения в республике Башкортостан / [Ми­нин Г.Д., Кондрова Н.С., Такаев Р.М., Кайбышев В.Т.] // Медицина труда и промышленная экология.- № 7.- 2005.- С. 34-37.
 7. Інформація про роботу міської ради профспілки працівників охорони здоров’я за 2007 рік.- К.: Київ­ська міська рада профспілки працівників охорони здоров’я.- 112 с.
 8. Кириллов В.Ф. Гйгиена труда врачей хирурги­ческого профиля / В.Ф. Кириллов.- Медицина, 1982.- 160 с.
 9. Причины нарушения здоровья медицинских работников лечебно-профилактических учреждений г. Владивостока / [Бектасова М.В., Шепарев Е.В., Ластова Е.В., Потапенко А.А.] // Медицина труда и промышленная экология.- № 12.-2006-С. 18-20.
 10. Факторы риска здоровья медицинских работ­ников / [Баке М.Я., Лусе И.Ю., Спруджа Д.Р. и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- № 3.- 2002.- С. 28-33. 
 11. Интенсивность производственной нагрузки и напряженность труда хирургов / [Мустафина Г.Х., Симонова Н.И., Галимов А.Р., Кайбышев В.Т.] // Ме­дицина труда и промышленная экология.- № 7.- 2005.-С. 7-14. 
 12. Свидовый В.И. Гкгиена и охрана труда меди­цинских работников / В.И.Свидовый, Е.Е.Палишки- на.- СПб: Издательство СПб ГМА им. И.И.Мечнико­ва, 2006.- 90 с. 
 13. Occupational exposure to inhalational anesthe­tics during cardiac surgery on cardiopulmonary bypass / [Mierdl S., Byhahn C., Abdel-Rahman U. et al.] // Ann Thorac Surg.- 2003.- V. 75.- P. 1924-1927.
 14. Деркач B.C. Экскреция катехоламинов, 17- оксикортикостероидов и состояние экстракарди- альной регуляции сердечного ритма во время трудо­вого процесса с выраженным нервно-эмоцио­нальным компонентом / В.С. Деркач, Л.И. Тома­шевская, М.А. Чекайло // Гйгиена труда.- Вып. 9.- 1973.-С. 120-123.