You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(52) 2017

Український журнал з проблем медицини праці 3(52) 2017

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Чернюк В. І., Соловйов О. І., Смоланов С. М., Пилипенко А. А., Никифорук О. І., Кудієвський Я. В., Апихтін К. О.

Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, UKR, pp. 3-10

Басанець А. В., Булавко М. М.

Деформуючий остеоартроз як професійне захворювання працівників гірничодобувної промисловості: сучасний стан проблеми, UKR, pp. 11-22

Кальниш В. В.

Професійна діяльність в екстремальних умовах середовища: визначення, класифікація,RUS, pp. 23-37

Варивончик Д. В., Вітовська О. П., Благун І. В.

Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт, UKR, pp. 38-45

Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, UKR, pp. 46-54

Єрмакова О. В., Басанець А. В.

Клінічний випадок професійного синдрому Коліне-Каплана , UKR, pp. 55-59

Апихтіна О. Л., Козлов К. П.

Вміст мікро- і макроелементів у печінці та нирках щурів після експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію , ENG, pp. 60-66

Стасишин Р. О.

Експертні оцінки характеристик професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад у віковому аспекті, UKR, pp. 67-76

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Орєхова О. В., Павленко О. І.

Професійні ризики здоров'ю працюючих як сучасна концепція медицини праці UKR, pp. 77-87

РЕЦЕНЗІЇ

Басанець А. В.
Рецензія на монографію академіка НАМН України Д . Д . Зербіно «Екологічна патологія: проблема превентивної медицини . Концепція первинної профілактики»
, pp. 88-89

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

Хроніка життя та діяльності Юрія Ілліча Кундієва. До 90-річчя від дня народження, pp. 90-92