You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.003

Чернюк В. І.1, Соловйов О. І.1, Смоланов С. М.2, Пилипенко А. А.2, Никифорук О. І.1, Кудієвський Я. В.1, Апихтін К. О.1

Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Центральний штаб державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, м. Мирноград

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 зі змінами від 4 липня 2017 року № 479 затверджені нові Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі Список № 1). У новій редакції Списку № 1 підрозділ 5, розділ I «Державна воєнізована гірничорятувальна служба» (ДВГРС) не визначено перелік посад (професій) працівників ДВГРС, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1.

Мета дослідження — визначити особливості умов праці та обґрунтувати перелік посад (професій) працівників особового складу ДВГРС, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1.

Матеріали та методи дослідження. Інформаційно-аналітичні методи — відбір та аналіз наукової інформації щодо теми досліджень, а також інформації про хід ведення гірничорятувальних робіт при ліквідації наслідків вибуху у вугільних шахтах. Гігієнічні методи — гігієнічна оцінка факторів виробничого середовища і факторів трудового процесу.

Результати. Встановлено, що на робочих місцях працівників особового складу ДВГРС за переліком: респіраторники, командири відділень, командири взводів (їхні помічники), командири загонів (їхні заступники та помічники), — особливий характер праці (п. 1.3, розділ II Гігієнічної класифікації праці), та особливо шкідливі умови праці на робочих місцях набирачів проб у шахтах (п. 1.2, розділ II Гігієнічної класифікації). Основні роботи за цим переліком виконуються з високим рівнем фізичного навантаження та нервово-емоційного напруження, в особливих геологічних умовах (підземних) та в умовах підвищеного ризику для здоров’я та життя.

Висновки. Визначені та науково обґрунтовані критерії диференціації правового регулювання праці працівників особового складу ДВГРС залежно від характеру та умов праці. Результати досліджень дозволять обґрунтувати зміни в підрозділ 5, розділу I Списку № 1 щодо переліку робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах для працівників особового складу ДВГРС.

Ключові слова: гігієнічна оцінка, гірничорятувальники, вугільна шахта, атестація робочих місць

Література

  1. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 жовтня 2012 р. № 815, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.11.2012 за № 1871/22183 «Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України».
  2. Голінько В. І. Основи гірничорятувальної справи: навч. посіб. / В. І. Голінько, С. М. Смоланов, Б. А. Грядущий; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - [2-ге вид.]. - Донецьк : НГУ, 2014. - 271 с.
  3. Медицина труда в угольной промышленности; под ред. В. В. Мухина. - Донецк, 2000. - 204 с.
  4. Брандис С. А. Очерки по физиологии и гигиене труда горноспасателей / С. А. Брандис. - Москва : Изд-во «Медицина», 1970. - 231 с.
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» зі змінами, затв. постановою КМУ від 5 жовтня 2016 р. № 741.