You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(31) 2012

Український журнал з проблем медицини праці 3(31) 2012

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г., Орехова О., Мазур В. В.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України UKR, pp. 3-13

Гречківська Н. В.

Стан професійної захворюваності працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на підприємствах міста Києва UKR, pp. 14-20

Штанько В. Л., Варивончик Д. В.

Клініко-епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров'я України UKR, pp. 21-30

Пономаренко А. М., Передерій Г. С., Ластков Д. О., Партас О. В., Ласткова Н. Д.

Удосконалення порядку проведення медичних оглядів гірників вугільних шахт UKR, pp. 31-39

Стасишин Р. О.

Особливості професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад UKR, pp. 40-47

Єщенко О. І.

Особливості професійної діяльності військового радіотелеграфіста UKR, pp. 48-58

Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Коваленко В. Ф.

Токсиколого-гігієнічне обґрунтування безпечності застосування аміаку безводного зрідженого в сільському господарстві з використанням автоматизованого комплексу BluJet Land Runner II UKR, pp. 59-65

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Павліченко О. Ф.

Застосування вибухових речовин нового покоління, їхня токсичність та екобезпека UKR, pp. 66-76

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 77-78