You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Стасишин Р. О.

Особливості професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Представлено результати гігієнічних та психофізіологічних досліджень умов праці електромонтерів оперативно- виїзних бригад (ОВБ). Оцінено рівень впливу факторів зовнішнього трудового середовища на працівника у віковому аспекті. Показано, що найпотужнішими діючими факторами зовнішнього середовища є: «висота», «вітер», «напруга», «дощ». Фактор «низька» температура однаково впливає на представників усіх вікових груп. Оцінено напруженість праці електромонтера ОВБ, яка за «Гігієнічною класифікацією...» (2001 р.) має клас шкідливості 3.2. 

Ключові слова: електромонтери ОВБ, умови праці, фактори трудового середовища, професіограма

Література

 1. Бодров В. А. Психология профессональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров.- М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.- 623 с.
 2. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи. ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 р. Видання офіційне.- К., 2001.- 46 с.
 3. Єна Т А. Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Єна Т А. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008. -№ 1 (13).- С. 13-19.
 4. Кальниш В. В. Современные направления совершенствования профессионального психофизиологического отбора / Кальниш В. В., Єна А. І. // Журнал АМН України.- 2004.- Т 10, № 2.- С. 368-384.
 5. Кальниш В. В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 3.- С. 81-88.
 6. Кальниш В. В. Удосконалення методології визначення психофізіологічних характеристик операторів / Кальниш В. В., Швець А. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 4.- С. 49-54.
 7. Коломийченко О. В. Психофизиологические критерии отбора электромонтеров по эксплуатации и ремонту линий електропередач: автореф. дис. канд. мед. наук.- К., 1982.
 8. Кундиев Ю. И. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях / Ю. И. Кундиев, А. О. Навакатикян, В. А. Бузунов, - М.: Медицина, 1982.- 222 с.
 9. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Добровольський Л. О. // Журн. АМН України.- 2009.- № 2.- С. 3 -11.
 10. Кундиев Ю. И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт / Ю. И. Кундиев.- К.: Авиценна, 2002.672 с.
 11. Кундиев Ю. И. Изучение профессионального риска на Украине / Кундиев Ю. И.,Чернюк В. И., Витте П. Н. // Медицина труда и промышленная экология.- 1999. -№ 4.- С. 6-9.
 12. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умственного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжа- новская, В. В. Кальниш.- К. : Здоров'я, 1987.- 152 с.
 13. Навакатикян А. О. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / А. О. Навакатикян.- К. : Здоров'я, 1984.- 144 с.
 14. Трахтенберг И. М. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека / И. М. Трахтенберг, А. А. Поляков.- К. : Авиценна, 2007.- 272 с.
 15. Carretta T. R. U.S. Air Force pilot selection and training methods. Aviation, Space, and Environmental Medicine.- 2000.- V. 71.- P. 950-956.
 16. Karasek R., T. Theorell: Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life, New York, Basic Books Inc., 1990.