You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Клініко-епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров'я України

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Штанько В. Л., Варивончик Д. В.

Клініко-епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров'я України

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Дослідженням встановлено наявність специфічних епідеміологічних та клінічних особливостей професійного туберкульозу (ТБ) у працівників охорони здоров’я, які відрізняють їх від хворих на ТБ у популяції.

Ключові слова: туберкульоз, працівники, охорона здоров’я, епідеміологія, клініка

Література

  1. Епідеміологія, діагностика та лікування хіміорезистентного туберкульозу органів дихання / Ю. І. Фещенко, В. М. Петренко, С. О. Черенько [та ін.] // Укр. пульмонол. журн.- 2002.- № 4.- С. 5-12.
  2. Епідеміологія, діагностика та лікування хіміорезистентного туберкульозу органів дихання / Ю. І. Фещенко, В. М. Петренко, С. О. Черенько [та ін.] // Укр. пульмонол. журн.- 2002.- № 4.- С. 5-12.
  3. Зарічна О. З. Характер резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальнихпрепаратів у хворих на туберкульоз легень з бактеріовиділенням / О. З. Зарічна, О. П. Заргарян // Біологічні студії.- 2011.- Т 5, № 3.- С. 89-96.
  4. Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993-2008 рр.) / Ю. І. Кундієв, Д. В. Ва- ривончик, А. М. Нагорна, М. П. Соколова // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2010.- № 2.- С. 3-8.
  5. Захворюваність на професійний туберкульоз медичних працівників в Україні / Ю. І. Кундієв, Д. В. Ва- ривончик, А. М. Нагорна, М. П. Соколова // СЕС. Профілактична медицина.- 2010.- № 1.- С. 66-71.
  6. Процюк Р. Г. Сучасні проблеми епідемії туберку­льозу в Україні: причини та шляхи її подолання / Р. Г Процюк // Здор. Укр.- 2008.- № 16/1.- С. 63-66.
  7. Туберкульоз в Україні (Аналітично-стати­стичний довідник за 2000-2010 роки) / МОЗ України Центр медичної статистики МОЗ України.- К., 2011.- 75 с.
  8. Туберкульоз із розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів: ситуація в Україні / В. М. Петренко, С. О. Черенько, Н. А. Литвиненко ^ аі.] // Укр. пульмонол. журн.- 2007.- № 3.- С. 35-39.
  9. Фтизиатрия: Национальное руководство / Гл. ред.: акад. РАМН М.И. Перельман.- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2007.- 505 с.