You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Удосконалення порядку проведення медичних оглядів гірників вугільних шахт

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Пономаренко А. М., Передерій Г. С., Ластков Д. О., Партас О. В., Ласткова Н. Д.

Удосконалення порядку проведення медичних оглядів гірників вугільних шахт

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Представлено концепцію та шляхи вдосконалення чинного порядку проведення медичних оглядів гірників вугільних шахт. Для визначення категорії осіб, які підлягають медичному огляду, термінів безпечної роботи, можливості продовжувати роботу в шкідливих умовах, груп ризику тощо, запропоновано гігієнічні маркери впливу на працюючих виробничих факторів у вигляді стажових понаднормативних доз, які відбивають у кількісному вимірі історію трудової діяльності. Представлено модель здійснення контролю впливу умов праці на здоров’я гірників. Контроль має відбуватися в режимі on line через державну систему санітарно-гігієнічного моніторингу, будуватися на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях і забезпечуватиме скринінг впливу виробничих факторів і професійних ризиків.

Ключові слова: гірники, медичний огляд, виробничі фактори, професійний ризик

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.­316 с.
 2. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда / Ю. И. Кун- диев, А. И. Чернюк, П. И. Витте [и др.] // Журнал АМН Украины.- 2001.- Т 7, № 3.- С. 550-559.
 3. Чернюк В. І. Актуальні проблеми медицини праці у сучасних умовах / В. І. Чернюк, Г. С. Передерій // Довкілля та здоров'я.- 2003.- № 1.- С. 37-40.
 4. Шляхи удосконалення порядку надання медич­них послуг гірникам вугільних шахт за результатами скринінгу їх професійних ризиків / Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2011.- № 2.- С. 46-54.
 5. Удосконалення порядку оцінки і профілактики впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт / Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2011.- № 3.- С. 9-18.
 6. Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт / Передерій Г. С., Поно­маренко А. М., Шемякін Г. М. [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 2.- С. 15-25.
 7.  Удосконалення методики гігієнічних досліджень та оцінки умов праці гірників вугільних шахт /Передерій Г С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Решетюк В. А. // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2010.- Т 14, № 2.- С. 242-149.
 8. Методика гігієнічної оцінки професійних маршрутів гірників вугільних шахт / Передерій Г С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В., Брюхано­ва С. Т // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2011.- Т 15, № 1 (Приложение).- С. 34-41.
 9. Пономаренко А. М. Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику» / Пономарен­ко А. М., Передерій Г. С., Мухін В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 4.- С. 23-31.
 10. Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці / Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ласт­ков Д. О., Вєтров С. Ф. // Укр. журн. з пробл. медици­ни праці.- 2011.- № 1.- С. 12-22.
 11. Суханов В. В. Пылевая опасность в угольных шахтах. Прогнозирование и профилактика пневмоко- ниоза / В. В. Суханов, Ю. В. Костин.- М., 1990.- 83 с.
 12. Суханов В. В. Методичні рекомендації з дозної оцінки шумового фактора на підприємствах вугільної промисловості / В. В. Суханов, А. В. Колганов, Д. О. Ласт­ков.- Донецьк : ЦБНТІ, 1986.- 11 с.
 13. Комплексная гигиеническая оценка условий и характера труда (профессионального риска) горнора­бочих / Суханов В. В., Мухин В. В., Ластков Д. О., Путилина О. Н // Медицина труда в угольной про­мышленности.- Донецк, 2000.- С. 57-62.
 14. Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах (І 3.3.6-1354-2006) / Передерій Г С., Теплова Т Є., Шаптала А. В. [та ін.].- К.: МОЗ України, 2007.- 31 с.
 15. Технологія моніторингу умов праці та здоров'я працюючих в системі комплексної безпеки життєдіяль­ності і професійного здоров'я шахтарів / Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О. [та ін.] // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2010.- Т. 14, № 1.- С. 189-194.
 16. Удосконалення санітарно-гігієнічного моніто­рингу впливу умов праці на здоров'я гірників вугіль­них шахт / Г. С. Передерій, Д. О. Ластков, О. В. Пар- тас.- Донецьк, 2012.- 318 с.