You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(35) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 2(35) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кононова І. Г.

Стан та перспективи санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні, УКР, 3-10


Колодяжна О. І., Нагорна А. М.

Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань за методом DALY, УКР, 11-15


Гречківська Н. В.

Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій, хворих на артеріальну гіпертензію, УКР, 16-21


Варивончик Д. В.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі, УКР, 22-27


Салюков А. О.

Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства, УКР, 28-32


Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві, УКР, 33-37


Чапка М., Йохимчик А.

Правові аспекти охорони здоров'я фермерів в Польщі в процесі виробництва сировини для харчових продуктів, включаючи вплив шкідливих хімічних факторів, АНГЛ, 38-43


Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Рудой Ю. Е., Васильєв В. І.

Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202, УКР, 44-49


Кальченко А. М.

Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування ВІЛ серед медичних працівників, УКР, 50-54


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Луговський С. П., Лубянова І. П., Кліменко П. П.

Особливості метаболізму заліза та його роль у процесах канцерогенезу, РОС, 55-63


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 64-65


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Ю.И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, 66-82