You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(35) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 2(35) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кононова І. Г.

Стан та перспективи санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні , UKR, pp. 3-10

Колодяжна О. І., Нагорна А. М.

Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань за методом DALY , UKR, pp. 11-15

Гречківська Н. В.

Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій, хворих на артеріальну гіпертензію , UKR, pp. 16-21

Варивончик Д. В.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі , UKR, pp. 22-27

Салюков А. О.

Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства , UKR, pp. 28-32

Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві , UKR, pp. 33-37

Чапка М., Йохимчик А.

Правові аспекти охорони здоров'я фермерів в Польщі в процесі виробництва сировини для харчових продуктів, включаючи вплив шкідливих хімічних факторів , ENG, pp. 38-43

Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Рудой Ю. Е., Васильєв В. І.

Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202 , UKR, pp. 44-49

Кальченко А. М.

Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування ВІЛ серед медичних працівників , UKR, pp. 50-54

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Луговський С. П., Лубянова І. П., Кліменко П. П.

Особливості метаболізму заліза та його роль у процесах канцерогенезу , RUS, pp. 55-63

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 64-65

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ю.И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, 66-82