You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан та перспективи санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.003

Кононова І. Г.

Стан та перспективи санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті розглянуто основні позиції щодо реформування Держсанепідслужби України та викладено положення щодо необхідності оптимізації санітарно-епідеміологічного нагляду за промисловими підприємствами. Проведено аналіз визначення підприємств за ступенями ризику в минулі роки та на перспективу. Визначено необхідність в узгодженні функцій між закладами та фахівцями Держсанепідслужби, а також у спільних питаннях з іншими інституціями, які займаються охороною здоров’я працюючих.

Ключові слова: державний санітарно-епідеміологічний нагляд, промислові підприємства, ступінь ризику

Література

 1. Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» зі змінами та доповненнями від 24.02.1994 р. № 4004- XII зі змінами.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1382 «Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби».
 4. Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 400 «Про Положення про Державну санітарно- епідеміологічну службу України».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1050 «Деякі питання Державноїсанітарно-епідеміологічної служби».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
 7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.05.2007 р. № 246 «Про затвердження порядку про­ведення медичних оглядів працівників певних категорій».
 8. Дорожня карта оптимізації мережі лаборатор­них підрозділів територіальних органів ДСЕС України, затверджена Міністром охорони здоров'я України 20.12.2012 р.
 9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 182 «Про затвердження порядку про­ведення соціально-гігієнічного моніторингу».
 12. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.05.1999 р. № 102 «Звіт про фактори навколиш­нього середовища, що впливають на стан здоров'я людини».
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11. 2011 р. № 1232 «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещас­них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 14. Моховик С. Упровадження новітніх технологій та нормативів медицини праці / Моховик С., Вєт- ров С. // СЕС профілактична медицина.- 2013.- № 1.- С. 46 -47.
 15. Багнюк В. М. Реорганізація Держсанепідслужби: плюси і мінуси / Багнюк В. М., Кунинець О. Ю. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Мате­ріали XV з'їзду гігієністів України, 20-21.09.2012 р. (Львів).- С. 16 -17.
 16. Бялковський О. В. Організаційно-правові заса­ди реформування територіальних закладів Держсанепідслужби України / Бялковський О. В., Шевченко Г. М., Гущук І. В. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України, 20-21.09.2012 р. (Львів).- С. 20-22.
 17. Державна санітарна служба України - складо­ва частина національної безпеки / Шаповал В. Ф., Катрушов О. В., Руденко С. С., Ковган М. І // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з'їзду гігієністів України, 20-21.09.2012 р. (Львів).- С. 54 -55.