You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій, хворих на артеріальну гіпертензію

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.016

Гречківська Н. В.

Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій, хворих на артеріальну гіпертензію

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті висвітлено проблему гіпертонічної хвороби в різних контингентів працюючих за умов впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Визначаються професійні фактори сучасного виробництва, що впливають на розвиток та прогресування гіпертонічної хвороби. Приділяється увага актуальності питань з розробки профілактичних заходів для попередження розвитку гіпертонічної хвороби та запобігання ускладнень. Визначені критерії профпридатності працівників певних категорій хворих на АГ з урахуванням загальних медичних протипоказань.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, професійні фактори, шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, профілактика, експертиза професійної придатності

Література

 1. Горбась І. М. Епідеміологія основних факторів ризику серцево-судинних захворювань / Горбась І. М. // Артериальная гипертензия.- 2008.- № 2 (2).- С. 13-18.
 2. Дорогой А. П. Термін виконання «Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» закінчився, проблеми залишилися. Що далі? / Дорогой А. П. // Артериальная гіпертензія.- 2011.- № 3 (17).- С. 29-36.
 3. Коваленко В. М. Реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні / Коваленко В. М., Сіренко Ю. М., Дорогой А. П. // Український кардіологічний журнал.- 2010.- Додаток 1.- С. 3-12.
 4. Mathers C. D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 / Mathers C. D., Loncar D. // PLoS Med.- 2006. - V. 3 (11). - P. e442.
 5. Проект робочих груп Асоціації кардіологів України з невідкладної кардіології та артеріальної гіпертензії. Гіпертензивні кризи // Артериальная гипертензия.- 2011.- № 3.- С. 64-95.
 6. Сіренко Ю. М. Виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (1999-2007 роки) / Сіренко Ю. М. // Артериальная гипертензия.- 2008. -№ 2 (2).- С. 83-88.
 7. Наказ МОЗ України від 03.07.2006 р. № 436 «Стандарти надання допомоги кардіологічним хворим».
 8. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
 9. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров'я працюючих в Україні на 2006-2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Український журнал з проблем медицини праці.- 2005.- № 3-4.- С. 4-10.
 10. Буршманов А. Ю. Материалы Х Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». Новые аспекты предварительных и периодических медицинских осмотров / Буршманов А. Ю, Крестов А. С.- Москва, 2011.- С. 92-93.
 11. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.
 12. Здоровье работающих: проект Глобального плана действий. Документ ВОЗ ЕВ 120/28.- 02.01.2006.- С. 1-9.
 13. Басанець А. В. Профзахворюваність - актуальна проблема сучасності / Басанець А. В., Лубя- нова І. П., Тимошина Д. П. // Охрана труда.- 2011.- № 2.- С. 42-45.
 14. ADVANCE Collaboration, Lancet.- 2007.- V. 370.- P. 829-840.
 15. The ACCORD Study Group, N Engl J. Med.- 2010.- V. 362. - P 1575-1585.
 16. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy, 2011.
 17. Кривоглаз Б. А. Захворювання серцево- судинної системи, їх профілактика і лікування (в допомогу лекторам) / Кривоглаз Б. А.- Київ, 1957.
 18. Корж Є. В. Патологія легень і серця у шахтарів (монографія) / Корж Є. В., Мухін В. В.- Донецьк, 2004.
 19. Кобець Г П. Ішемічна хвороба серця у гірничих працівників / Г. П. Кобець, В. В. Черкесов, Р. А. Копитіна.- Київ, 1995.
 20. Трахтенберг І. М. Хімічні фактори виробничого середовища і серцево-судинна система / І. М. Трахтенберг, Е. А. Бабаян, К. А. Кандарян.- Єреван, 1992.
 21. Оцінка та модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією (методичні рекомендації) / Жарінов О. Й., Боброва О. В., Вєрєжнікова Г. П. [та ін.].- Київ, 2009.
 22. Дзяк Г. В. Суточное мониторирование артеріального давления / Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник, Ю. Н. Погорецкий.- Днепропетровск, 2005.- 200 с.
 23. Vascular-Protective Effects of High-Density Lipoprotein Include the Downregulation of the Angiotensin II Type 1 Receptor / Sophie Van Linthout, Frank Spillmann, Mario Lorenz [et al.] // Hypertension.- 2009.- V. 53.- P. 587-589.
 24. Cardiac Overexpression of Angiotensin Converting Enzyme 2 Protects the Heart From Ischemia-Induced Pathophysiology / Shant Der Sarkissian, Justin L. Grobe, Lihui Yuan [et al.] // Hypertension.- 2008.- V. 51.- P. 712.
 25. Mohan K. Raizada Potential of Gene Therapy Strategy for the Treatment of Hypertension / Mohan K. Raizada; Shant Der Sarkissian // Hypertension.- 2006.- V. 47.- P. 6.
 26. ACE2: A novel therapeutic target for cardiovascular diseases / Der Sarkissian S., Huentelman M. J., Stewart J. [et al.] // Prog Biophys Mol Biol.- 2005. -V. 8.- P. 50.
 27. Блакита И. В. Биохимические изменения в миокарде при хроническом воздействии этилмер- курхлорида и хлорофос / Блакита И. В. // Гиг. тр. и проф. з-я.- 1986.- № 5.- С. 46-47.
 28. Gene therapy with human tissue kallikrein reduces hypertension and hyperinsulinemia in fructose- induced hypertensive rats / Zhao C., Wang P., Xiao X. [et al.] // Hypertension.- 2003.- V. 42.- P. 1026-1033.
 29. Transient decrease in high blood pressure by in vivo transfer of antisense oligodeoxynucleotides against rat angiotensinogen / Tomita N., Morishita R., Higaki J. [et al.] // Hypertension.- 1995.- V. 26.- P. 131-136.
 30. Galli S. M. Angiotensin II AT (1A) receptor antisense lowers blood pressure in acute 2-kidney, 1-clip hypertension / Galli S. M., Phillips M. I. // Hypertension. -2001. -V. 38.- P 674-678.
 31. Chronic control of high blood pressure in the spontaneously hypertensive rat by delivery of angiotensin type 1 receptor antisense / Iyer S. N, Lu D., Katovich M. J., Raizada M. K. // ProcNatlAcadSci U S A.- 1996.- V. 93.- P 9960-9965.
 32. Blood pressure-independent attenuation of cardiac hypertrophy by AT(1)R-AS gene therapy / Pacho- ri A. S., Numan M. T, Ferrario C. M. // Hypertension- 2002.- V. 39.- P. 969-975.
 33. The future of hypertension therapy: sense, antisense, or nonsense? / Pachori A. S., Huentelman M. J., Francis S. C. [et al.] // Hypertension.- 2001.- V. 37.- P 357-364.