You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.022

Варивончик Д. В.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Оцінка канцерогенної небезпеки виробництв — один із шляхів управління умовами праці та профілактики захворювання працюючих на професійний рак. Мета дослідження — оцінити канцерогенну небезпеку переробної галузі економічної діяльності. Матеріали. Оцінка частоти експозиції працівників переробної галузі канцерогенними агентами І та ІІА груп, визначення ймовірних органів-мішенів, у яких очікується виникнення злоякісних новоутворень. Результати. Визначено, що пріоритетними виробничими канцерогенними факторами в переробній промисловості є: 1) деревний пил (9,6 % працюючих), природне (сонячне) та штучне УФВ (9,2 %); 2) силіцію діоксид (кристалічний) (7,4 %), свинцю неорганічні сполуки (7,4 %); 3) радон-222 та ДПРР (6,9 %), формальдегід (6,7 %), хрому (VI) сполуки (6,6 %); 4) нікель та його сполуки (5,3 %), поліциклічні ароматичні вуглеводні (бенз [й]пірен) (5,3 %), сильні неорганічні кислоти (4,7 %); 5) тетрахлоретилен (3,6 %), вихлопні гази дизельних двигунів (3,5 %), стирол (3,5 %). У працівників очікуються високі рівні захворювання на злоякісні новоутворення: губи, глотки, шлунка; носової порожнини та пазух, гортані, бронхів та легенів; шкіри; ока та його придатків; сечового міхура; лейкемії. Отримані дані дозволяють розробити науково обґрунтовані та цілеспрямовані заходи первинної та вторинної профілактики професійного раку в працівників цієї галузі виробництва.

Ключові слова: переробна галузь, виробництво, канцерогенна небезпека, органи-мішені, профілактика

Література

  1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні: Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагор­на.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.
  2. Кундієв Ю. І. Професійний рак: Епідеміологія та профілактика / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик.- К.: Наукова думка, 2008.- 336 с.